V boji s karcinomem prsu je klíčová prevence

15.05.2024

15. května si každoročně připomínáme Český den boje proti rakovině. Letos už 28. ročník květinové sbírky, kterou zajišťuje organizace Liga proti rakovině, se zaměří na prevenci zhoubných nádorů prsu a související screeningové programy. Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK se díky moderním metodám a špičkové přístrojové technice snaží změnit osud těch, které rakovina postihla.

V České republice je každoročně diagnostikováno více než 80 tisíc nových případů zhoubných nádorů. Díky včasné diagnostice a účinné léčbě však stále větší počet pacientů svůj boj s rakovinou účinně vyhrává. V současnosti žije s léčenou nebo vyléčenou rakovinou téměř půl milionu obyvatel ČR.

V letošním roce je Český den boje proti rakovině věnován prevenci karcinomu prsu, nejčastějšímu ženskému zhoubnému onemocnění. Toto onemocnění je však naštěstí stále více spojováno s příběhy se šťastným koncem, a to právě díky úspěšnému screeningu a včasným záchytům. „Jsme rádi, že Český den proti rakovině každoročně upozorňuje veřejnost na nebezpečí zhoubných nádorů, jejich prevenci a léčbu. V našem Ústavu radiační onkologie se každý den snažíme léčbou změnit nepříznivý osud těch, které rakovina postihla. Stále jde totiž o velmi závažné onemocnění. Náš ústav byl historicky prvním místem v Praze, kde byla poskytnuta terapie nemocným se zhoubnými nádory. V této oblasti máme dlouholeté zkušenosti a používáme moderní způsoby léčby za pomoci špičkové přístrojové techniky,“ říká prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., přednostka Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK.

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., přednostka Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK.

Onkologie na Bulovce disponuje čtyřiceti lůžky na dvou lůžkových stanicích, kde je poskytována jak kurativní, tak paliativní onkologická léčba, a to včetně komplexní péče a nutriční podpory. K dispozici jsou zde čtyři lineární ozařovače, na kterých je ročně poskytnuta špičková lokální léčba téměř tisícovce nemocných, z nichž zhruba třetinu tvoří pacientky s nádory prsu. O správné složení onkologických léků se starají kliničtí farmakologové. Do léčby a péče o hospitalizované i ambulantní pacienty jsou zapojeni také zkušení rehabilitační odborníci. Pacientky s onkologickým onemocněním mohou ve Fakultní nemocnici Bulovka dokonce využít služeb koordinátorek onkologické péče, které jim pomáhají zorientovat se v celém léčebném procesu a detailně vysvětlují, jak budou potřebná vyšetření probíhat. Rovněž pacientkám pomáhají s objednáním na daná vyšetření, informují, kam se mají dostavit a v případě potřeby je mohou přeobjednat na jiný termín. „Roli koordinátorky jsem velmi ocenila. Člověk je totiž z informací na internetu spíš vyděšený. Pomohlo mi, že byl na telefonu někdo, kdo se mnou prošel celým procesem léčby. Věděla jsem, jak si zorganizovat práci nebo naplánovat domácnost. Taková je totiž realita pracujících žen  s onkologickým onemocněním,“ vysvětluje Jana (51), pacientka Ústavu radiační onkologie.

Vedle koordinátorek onkologické péče na Bulovce velmi dobře funguje také dobrovolnický program, kdy se dobrovolníci snaží poskytnou podporu a péči pacientům, kteří jsou zatíženi stresem a úzkostí z nepříjemné diagnózy. „V rámci Českého dne boje proti rakovině jsme opět zdůraznili důležitost prevence, diagnostiky a léčby rakoviny. Našim pacientům se snažíme poskytovat co nejlepší možnou péči a zároveň se věnujeme se výzkumu, který nám pomáhá v boji proti rakovině. Děkujeme všem, kteří se k této kampani připojí a pomáhají šířit povědomí o důležitosti prevence a včasného odhalení zhoubného onemocnění,“ dodává na závěr profesorka Petra Tesařová.

Následující článek

Aktualizace mobilní aplikace eRecept pro pacienty
4. 6. 2024

15. května si každoročně připomínáme Český den boje proti rakovině. Letos už 28. ročník květinové sbírky, kterou zajišťuje organizace Liga proti rakovině, se zaměří na prevenci zhoubných nádorů prsu a související screeningové programy.

Číst dále