Hematologická ambulance

Pavilon 8 (Centrální laboratoře)

Hematologická ambulance pro dospělé pacienty s krevními chorobami poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné krevními chorobami s výjimkou pacientů vyžadujících vysocedávkovanou chemoterapii a pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení. Provádí konsiliární službu v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Spolupracuje s hematologickými pracovišti s lůžkovým fondem.

Recepce:  +420 26608 2403

  • Provozní doba: PO–PÁ v 7.30–15.30
  • Venepunkce Intravenosní aplikace preparátu železa Odběry kostní dřeně: PO–PÁ v 10.00–11.00
  • Odběry autologní krve: PÁ v 8.00–12.00

Nové pacienti přijímáme v ranních hodinách. V odpoledních hodinách neprovádíme odběry krve či vyšetření kostní dřeně.

  • V ordinačních hodinách jsou přednostně vyšetřeni objednaní pacienti.
  • U akutních stavů o změně pořadí rozhoduje ambulantní lékař.
  • Neobjednaní pacienti jsou ošetřeni pouze po osobní domluvě odesílajícího lékaře s hematologem či v život ohrožujících případech.

Více informací v Laboratorní příručce.

Lékaři ambulance:

MUDr. Renata Barbara Steinbauerová
MUDr. Marie Sukovská
MUDr. Milada Maturová
MUDr. Dana Srbová
MUDr. Viera Sotáková