Oddělení klinické hematologie a transfuze (OKHT)

Hematologická laboratoř 

Laboratoř provádí analýzu krevního obrazu (25 parametrů), včetně kvantitativního a kvalitativního mikroskopického hodnocení krevních nátěrů a aspirátů kostní dřeně. Provádí základní a speciální hemokoagulační vyšetření k detekci krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antitrombotické léčby. Provádí speciální vyšetření cytochemická.

Transfuzní část oddělení 

Pracoviště má statut krevní banky. Nakupuje transfuzní přípravky pro potřeby klinických oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, provádí předtransfuzní vyšetření a specializovaná imunohematologická vyšetření – identifikace a titrace antierytrocytárních protilátek, typizace erytrocytárních antigenů. Provádí autotransfuzní odběry ve formě plné krve pro pacienty chirurgických oborů FN Bulovka.

Vedení oddělení

Primářka

MUDr. Renata Barbara Steinbauerová

+420 26608 2403 renata.steinbauerova@bulovka.cz

Vrchní laborantka

Alena Hořenínová

+420 26608 2291 alena.horeninova@bulovka.cz