Oddělení klinické mikrobiologie (OKM)

Pracoviště poskytuje laboratorní servis klinickým pracovištím nemocnice i extramurální klientele v regionu Prahy a středních Čech.

Provádí přímý průkaz původců bakteriálních, parazitárních, mykotických, mykobakteriálních a virových onemocnění. Kromě standardních kultivačních bakteriologických metod jsou využívány moderní diagnostické postupy molekulárně biologické, automatizované kultivační systémy (hemokultivace, vyšetření TBC) a rychlý průkaz antigenů. Připravuje podklady pro cílenou a racionální antibakteriální terapii. Náplní antibiotického střediska je konzultační a konziliární činnost včetně přítomnosti u lůžka pacientů v oblasti antibioterapie a sledování stavu rezistence mikroorganismů k chemoterapeutikům na jednotlivých odděleních nemocnice.

Na úseku bakteriologie nabízí přípravu perorálních a parenterálních autovakcín.

Zajišťuje široké spektrum sérologických vyšetření bakteriálních a virových nákaz, včetně diagnostiky mykoplasmat, chlamydií, rickettsií aj. Provádí screeningová preventivní vyšetření (v těhotenství, předoperační, rizikových kontaktů a stanovení ochranného titru protilátek po očkování – klíšťová encefalitida, tetanus, TBC apod.) Součástí sérologických výsledků jsou lékařské interpretace nálezů s přihlédnutím k diagnóze a ke klinickým syndromům diagnostikovaných infekcí.

Pracoviště poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro lékaře a zdravotníky ohledně optimálního způsobu odběru materiálu určeného k vyšetření, dotazů zaměřených na patogenezi a imunologii bakteriální a virových nákaz, diferenciální diagnostiky a možností specifické terapie.

Externí lékaři mimo FNB mohou využít službu svozu biologického materiálu: +420 266 082 409 – pondělí až pátek od 6.00 do 19.00 hodin.

Na úseku bakteriologie nabízí přípravu perorálních a parenterálních autovakcín.

Zajišťuje široké spektrum sérologických vyšetření bakteriálních a virových nákaz, včetně diagnostiky mykoplasmat, chlamydií, rickettsií aj. Provádí screeningová preventivní vyšetření (v těhotenství, předoperační, rizikových kontaktů a stanovení ochranného titru protilátek po očkování – klíšťová encefalitida, tetanus, TBC apod.) Součástí sérologických výsledků jsou lékařské interpretace nálezů s přihlédnutím k diagnóze a ke klinickým syndromům diagnostikovaných infekcí.

Pracoviště poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro lékaře a zdravotníky ohledně optimálního způsobu odběru materiálu určeného k vyšetření, dotazů zaměřených na patogenezi a imunologii bakteriální a virových nákaz, diferenciální diagnostiky a možností specifické terapie.

Externí lékaři mimo FN Bulovka mohou využít službu svozu biologického materiálu: +420 266 082 409 – pondělí až pátek od 6.00 do 19.00 hodin.

 

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornost 802.

 

 

Pracoviště

Kontakty Poznámka Telefon
Centrální laboratoř Příjem a zpracování materiálu +420 26608 2323
Konzultace k ATB terapii Konzultující mikrobiolog, schvalování vázaných ATB +420 731 108 894
Konzultace k ATB terapii další kontakty +420 26608 4605, 2452, 2524, 2413, 2610
Laboratoř TBC MUDr. Hana Voříšková +420 26608 2525
Parazitologie Mgr. Ivana Zicklerová +420 26608 6835, 4303
Autovakcíny MUDr. Hana Voříšová +420 26608 2345, 4302
Sérologie MUDr. Blanka Sýkorová +420 26608 2416
Virologie Zpracování materiálu, výsledky +420 26608 2637
Virologie Mgr. Naděžda Sojková +420 26608 2613
Virologie MUDr. Anna Poláková +420 26608 2618
Virologie MUDr. Hnat Kurhan +420 26608 2666
Odběrové místo COVID-19 +420 739 515 083

Vedení oddělení

Primářka

MUDr. Elka Nyčová

+420 26608 2619 elka.nycova@bulovka.cz

Vedoucí laborantka

Hana Šenoltová

+420 26608 2414 hana.senoltova@bulovka.cz