Porod

Kdy jet do porodnice

Příjem na porodní sál

Průběh porodu

p

Tlumení bolesti


Neočekávané situace během porodu

Císařský řez (CS)

Indukce, vyvolání porodu

K vyvolání porodu přistupujeme v případě potermínové gravidity v týdnu 41+0 – 42+0. V případě těhotenských rizik (např. vysoký krevní tlak, těhotenská cukrovka, poruchy růstu plodu v děloze, různá onemocnění matky atd. dříve dle ordinace lékaře).  

Žena přichází k indukci porodu ráno na porodní sál, se všemi věcmi. Je natočen vstupní CTG monitor, sepsána anamnéza a provedeno vaginální vyšetření. Jako první krok vyvolání porodu preferujeme zavedení balonkového katetru, který pomáhá připravit porodní cesty a může také zahájit porodní činnost. Při neúspěchu poté volíme aplikaci prostaglandinů ve formě vaginálních tablet. Žena je prozatím na oddělení gynekologie.

Vaginální porod po císařském řezu (VBAC)

V naší porodnici podporujeme VBAC, pokud jsou splněny podmínky. VBAC je veden jako klasický porod, lze využít jakoukoli formu tlumení bolesti a různé úlevové polohy. Porod je veden lékařem, ve spolupráci s porodní asistentkou. Při porodu je vždy zajištěn žilní vstup.

Porod při poloze koncem pánevním

Přibližně ve 3 % případů se dítě rozhodne v děloze zaujmout polohu koncem pánevním. V naší porodnici lze podstoupit obrat zevními hmaty zkušenými lékaři. Při obratu je zpravidla tlumena děložní činnost pomocí infuze. Po obratu je natočen kontrolní CTG záznam.

Porod lze vést vaginálně nebo plánovaným císařským řezem. Pokud jsou splněny podmínky pro vaginální porod, preferujeme tuto variantu. Porod je veden lékařem ve spolupráci s porodní asistentkou. Během porodu lze využít různé formy tlumení bolesti, ať už farmakologické nebo nefarmakologické, a polohování. Při porodu je vždy zajištěn žilní vstup.

V případě, že žena preferuje ukončení porodu operativně, nebo nejsou splněny podmínky pro vaginální porod, žena s lékařem v těhotenské poradně domlouvá termín císařského řezu.

Porod dvojčat