Surgical Clinic

The Surgical Clinic of FNB, 1st Faculty of Medicine of Charles University and IPVZ provides outpatient and hospital care for patients requiring surgical treatment. The clinic is located in building 5 and has a total of 83 beds, of which 14 are intensive care beds and 3 beds in single superior room mode. The clinic has 4 operating theatres.

The clinic also hasacute and general outpatient clinics and specialty clinics providing experimental and superspecialty care.

Ambulatory section
Floor - acute outpatient department, admission for hospitalization, consulting rooms
4. floor - endoscopy unit, consulting rooms

Inpatient section
2. floor - ICU + Inpatient Ward
3rd  floor - ICU + Inpatient Ward

Pomáhat lidem je pro mě nejen poslání, ale i radost a zábava."

ORDER

ONLINE appointment to the Thoracic and Minimally Invasive Surgery Clinic here      ⇢

  OPERATIONAL INFORMATION    From 26th April to end of July, construction works are taking place at our clinic, which are related to the expansion of bed capacity. The work is taking place on three floors simultaneously. We apologize for the temporary restrictions and difficult conditions when visiting the clinic.

Thank you for your understanding!
Team of the Surgical Clinic of the Faculty of Surgery and the 1st Faculty of Medicine of the Charles University


Rozsah poskytované péče na chirurgické klinice

Břišní chirurgie v celém rozsahu

 • Chirurgie trávicího traktu – nezhoubná i zhoubná onemocnění jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva a konečníku, včetně léčby nespecifických střevních zánětů.
 • Zhoubná i nezhoubná onemocnění žlučových cest slinivky břišní i jater. Rekonstrukce žlučových cest pro stenózy iatrogenního původu.
 • Laparoskopické operace v rámci břišní chirurgie jsou samozřejmostí a to včetně operací pro nádory trávicího traktu. Relativně nová je metoda SILS (laparoskopie z jednoho řezu).
 • Operace kýl břišní stěny včetně miniinvazivních postupů.

Cévní chirurgie

 • Spektrum cévní chirurgie na klinice zahrnuje výkony na tepnách, odstupujících z oblouku aorty, především zásobujících mozek a výkony na tepnách horních a dolních končetin.
 • Dále jsou prováděny poúrazové rekonstrukce tepen. Vedle tepenných výkonů provádíme operace na žilách dolních končetin, operace na velkých žilách a operace na cévách v souvislosti s nádorovým onemocněním.
 • Ve spolupráci s dialyzačním střediskem provádíme konstrukci zkratů pro dialyzační přístup.

Endoskopická vyšetření GIT

 • Gastroskopie, koloskopie, rektoskopie, endosonografie konečníku, anální manometrie.

Hrudní chirurgie v celém rozsahu

 • Chirurgie plic, mezihrudí, bránice, chirurgie jícnu, vše včetně miniinvazivních přístupů.
 • Chirurgie palmární hyperhidrózy a dalších onemocnění vegetativního nervového systému.

Chirurgická intenzívní péče

 • Pooperační intenzivní péče je poskytovaná včetně péče o pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci.

Chirurgie mléčné žlázy

 • Ošetření zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Rekonstrukční výkony ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie FNB.

Chirurgie štítné žlázy

Péče o pacienty vyžadující operaci štítné žlázy.

Onkochirurgie

 • Jedná se o chirurgii nádorových onemocnění. Jednotlivé její součásti jsou zahrnuty ve výše uvedených položkách. Klinika je jedno z pracovišť Komplexního onkologického centra. Ve vybraných případech poskytujeme ošetření irevererzibilní elektroporatizací přístrojem Nano Knife.

Poranění hlavy, hrudníku a břicha

 • Péče v rámci traumatologického programu FNB.