Ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Nováková
Staniční sestra: Veronika Cibulková

Ordinační doba:

PO–ČT 8.00–12.00 a 13.00–15.30 
PÁ 8.00–12.00

Poslední pacient je přijat 30 min. před koncem ordinační doby.

Objednání

Telefon +420 26608 2237 nebo e-mail: kozni@bulovka.cz 
(k objednání k vyšetření i k přijetí do nemocnice)

Jak se na vyšetření připravit: Před příchodem na vlastní vyšetření je dobré si připravit seznam všech onemocnění, pro která se léčím a seznam léků, které (krátkodobě i dlouhodobě) užívám.

Co je potřeba vzít sebou na vyšetření: kartičku pojišťovny, doporučení k vyšetření od praktického lékaře nebo obvodního dermatologa lékaře (pokud máte), seznam léků, které užíváte.

V budově je instalován vyvolávací systém. Při vstupu do budovy před recepcí si vytiskněte pořadový lístek dle charakteru jeho ošetření (neobjednaný pacient, objednaný pacient, hospitalizace, žádanky/odběry) a sledujte obrazovku. Poté, co se na obrazovce objeví Vaše pořadové číslo, vstupte do recepce. Naše sestry nejprve zkontrolují Vaše pojištění, vloží Vaše data do informačního systému a požádají Vás o podepsání souhlasu s vyšetřením a léčbou. Poté Vám sdělí číslo ambulance, před kterou vyčkáte na vyšetření. Vaše pořadové číslo bude vyvoláno lékařem a uvidíte ho svítit nad dveřmi této ambulance i na všech velkých obrazovkách. Ve chvíli, kdy se rozsvítí číslo nad dveřmi, se tyto dveře automaticky otevřou.

Klinika pracuje týmově, není možné si předem určovat lékaře, který Vás bude ošetřovat. Můžete ale požádat vyšetřujícího lékaře, aby Vás pozval k sobě na event. kontrolu (pokud to provoz umožňuje).


Ambulance

Všeobecná (akutní)

Slouží pro vyšetření neobjednaných pacientů, kontrol a konziliárních vyšetření. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace, pokud možno v pořadí příchodu k vyšetření, přednost mají rizikové skupiny pacientů a akutní stavy, pořadí pacientů v této ambulanci určuje ordinující lékař. I přesto, že se náš personál snaží čekací dobu pacientů minimalizovat, je možné, že neobjednaní pacienti mohou čekat na své vyšetření déle.

Venerologické centrum

k

Centrum dětské dermatologie

Head doctor:MUDr. Katarína Haščáková

Children's outpatient clinic: examination and treatment of children with all types of skin diseases. Care for pediatric patients is comprehensive. In case of need hospitalization in our inpatient ward accompanied by parents is possible. 

For ONLINE ORDER to the Children's Outpatient Department, click⇢  HERE 

Genodermatosis Service: we follow up at regular intervals children with moles, congenital skin diseases (ichthyosis, nevi), vascular disorders (hemagiomas). In the care of these small patients we closely cooperate with Institute of Medical Genetics of the University Hospital in Motol.

We use all possibilities of non-invasive methods of examination in children, the outpatient clinic is equipped with a digital dermatoscope. This examination is covered by health insurance companies.

We use vascular laser in the treatment of  hemangiomas , this treatment is covered by health insurance companies. In case of infantile hemangiomas in patients up to 6 months of age, we can offer propranolol therapy in cooperation with the pediatric department of Bulovka University Hospital, if the treatment is suitable for the patient.

Our clinic belongs to the network of European reference centres for rare skin diseases.

Lymfologické centrum

Lékaři: MUDr. Jana Votrubová, Ph.D, MUDr. Michaela Nováková, 
Lymfoterapeutky: Hana Janoušková, Gabriela Jílková, Bc. Eva Náglová, Jana Lomozová, Lucie Jatagandzidu

Lymfologické centrum poskytuje komplexní dekongestivní terapii nemocným s primárním či sekundárním lymfedémem. Tato terapie zahrnuje manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž (presoterapii), bandážování a cvičení. Pod dohledem vyškolených lékařů ošetříme na klinice ročně více než 800 nemocných.

O zahájení komplexní terapie rozhoduje lékař lymfologické ambulance, kde musí být nemocný nejprve vyšetřen. V diagnostice lymfedému využíváme kromě klinického a laboratorního vyšetření lymfoscintigrafii. U pacientů s vrozeným lymfedémem spolupracujeme s Ústavem lékařské genetiky FN Motol.

Lymfologické centrum má Certifikát garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP.

Ambulance pro pigmentová znaménka

k

Ambulance pro kožní nemelanomové nádory (dermatoonkologická)

k

Poradna pro léčbu melanomu

k

Zákrokový sálek a terapeutická ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Boháč

Zákrokový sálek kliniky je určen k excizím (vyříznutí) znamének na kůži, benigních i maligních kožních nádorů, cyst a lipomů. 

Před zákrokem je nutná konzultace s lékařem, který případný výkon indikuje.

terapeutické ambulanci se provádějí malé chirurgické zákroky, odběry vzorků kůže k histologickému vyšetření, ošetření kožních projevů s využitím diatermokoagulace, nízkých teplot (tekutý dusík, sníh kyseliny uhličité). Tyto metody lze využít na odstranění drobných cévních útvarů (rozšířené žilky), stařeckých bradavic, fibromů a mnoha dalších typů útvarů na kůži.

Korektivní dermatologie

k

Ambulance flebologická (bércové vředy)

k

Ambulance alergologická

k

Ambulance pro lupénku

Lupénka je chronické imunitně podmíněné onemocnění kůže, které významně snižuje kvalitu života pacientů.

Úspěšná léčba lupénky vyžaduje zpravidla dlouhodobou léčbu dle závažnosti onemocnění pacienta a případných dalších manifestací onemocnění (postižení kloubů).

Na naší klinice pacientům nabízíme možnosti lokální terapie lupénky, světloléčby (fototerapie) – včetně excimerového světla, systémové i biologické léčby, pokud je indikována.

Ambulance pro pacienty s IBD

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Nováková

Ve spolupráci s Klinickým a výzkumným centrem pro střevní záněty ISCARE se staráme o pacienty, s kožními projevy nespecifických střevních zánětů (inflammatory bowel disease, IBD – ulcerózní kolitidu a Crohnovu nemoc), včetně kožních a slizničních komplikací jejich biologické léčby.

Ambulance celkové terapie

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Boháč

V dnešní době v dermatologii využíváme mnoho celkově podávaných léků, které účinně a rychle léčí rozmanité kožní nemoci. Patří mezi ně imunosupresiva (kortikoidy, cyklosporin, azathioprin), cytostatika (methotrexát), retinoidy a řada dalších skupin léčiv. Všechny celkové léky mají své možné nežádoucí vedlejší účinky, proto se musí jejich podávání pečlivě kontrolovat, pacienti musí docházet na pravidelná laboratorní a klinická vyšetření.

Ambulance pro atopický ekzém

k

Ambulance onkologických ran

k

Ambulance fototerapie

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Nováková

Fototerapie (světloléčba) se používá se k terapii řady kožních onemocnění jako je např. atopický ekzém, psoriáza, lichen planus, vitiligo, ale i mycosis fungoides. 

Klinika je vybavena zářiči pro komorovou i lokální fototerapii UVB 311 nm a přístrojem pro fokusovanou fototerapii.

Klinika je vybavena přístrojem k provádění excimerové fototerapie, která je hrazena zdravotním pojištěním pro terapii lupénky, v případě ostatních chorob ji musí pacient hradit.

Světloléčbu provádějí vyškolené sestry, dle indikace lékaře.

Škola atopie

k

k