Lůžková část

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka (GPK) poskytuje plné spektrum gynekologické péče. 

Klademe důraz na profesionální a zároveň lidský a individuální přístup k našim pacientkám. Naším cílem je poskytování kvalitní odborné péče v souladu s poznatky moderní medicíny.

V onkogynekologii provádíme běžné i nejsložitější výkony onkogynekologické operativy. Úzce spolupracujeme s Onkologickým oddělením, Ústavem radiační onkologie a ostatními chirurgickými obory. V rámci multidisciplinární spolupráce jsme schopní pacientkám zajistit veškerou předoperační, operační i následnou onkologickou péči.

V oboru urogynekologie jsme výukovým centrem pro nástavbovou výuku a vzdělávání. Provádíme širokou škálu urogynekologických výkonů, včetně výkonů s minimální zátěží pro pacientky.

 • Jsme akreditovaným centrem pro nástavbovou výuku a vzdělávání v dětské gynekologii. Dětským pacientkám poskytujeme nejen ambulantní, ale v indikovaných případech i operační péči.
 • Provádíme expertní ultrazvuková vyšetření a všechny typy screeningů v těhotenství.
 • Podílíme se na léčbě transsexuálních pacientů podstupujících operační změnu pohlaví z ženy na muže.
 • Součástí poskytované péče jsou i odborné ambulance pro vrozené dispozice k nádorům, genetiku, senologii, kolposkopii a léčbu endometriózy.

Více informací

Pooperační oddělení

Umístnění: 3. patro
Kontakt: +420 26608 3211
Počet lůžek: 20

Pooperační oddělení se specializuje na péči o pacientky po klasických, endoskopických, onkologických, senologických a urogynekologických operacích. Na oddělení přijímáme pacientky obvykle 1 den před plánovanou operací. Bezprostředně po operaci jsou pacientky většinou přeloženy na JIP. Délka pobytu na JIP závisí na povaze, radikalitě výkonu a pooperační adaptaci. Následně je pacientka přeložena zpět na pooperační oddělení.

Pro všechny pacientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 2 nadstandardními jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV, lednicí a rychlovarnou konvicí, cena je 1000 Kč na den.
 • 6 standardními třílůžkovými pokoji.

Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat na číslech +420 26608 3250, +420 26608 3211, +420 26608 3217.

Conservative ward, ward of pregnancy at risk and ward of six months

Umístnění: 5. patro
Kontakt: +420 26608 3217
Počet lůžek: 25
Návštěvní hodiny: 15.0018.00 

Oddělení se skládá ze dvou subjednotek:

 1. rizikové těhotenství
 2. konzervativní gynekologie

Poskytujeme vysoce specializovanou péči o klientky s rizikovým těhotenstvím, které potřebují hospitalizaci. Ve spolupráci s jednotkou intermediární péče Neonatologického oddělení řešíme širokou škálu patologických stavů vedoucích k (hrozícímu) předčasnému porodu. Klientky s patologickými stavy, jež by mohly vyústit v porod nedonošeného novorozence před 32. týdnem těhotenství, překládáme na oddělení jiných porodnic, kde je možná léčba extrémně nedonošených novorozenců. Komplikované infekce v těhotenství konzultujeme s Infekční klinikou. Staráme se také o řešení problémů spojených s prvním trimestrem těhotenství.

Konzervativní gynekologie znamená péči o klientky zejména se záněty a nádory ženského traktu, která probíhá jiným než operačním způsobem. K řešení různých druhů gynekologických onemocnění využíváme přítomnost dalších specializovaných pracovišť, které jsou soustředěny v areálu Fakultní nemocnice Bulovka zejména kliniku onkologickou, chirurgickou, ortopedickou, urologickou, infekční a kliniku plastické chirurgie.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno:

 • 5 nadstandardních jednolůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je přístup na terasy, odkud je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000 Kč na den.
 • 2 nadstandardní jednolůžkové pokoje, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000 Kč na den.
 • 6 třílůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek).
   

Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat.

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Umístnění: 3. patro
Kontakt: +420 26608 3213
Počet lůžek: 8

Zdravotnická péče na oddělení JIP je pacientkám poskytována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Většina sesterského personálu má atestaci v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče.

Délka pobytu na JIP je po nekomplikovaných výkonech (laparoskopické operace, císařské řezy apod.) obvykle 1 den a poté je pacientka předána na některé ze standardních oddělení. Po závažnějších operacích (onkologické operace apod.) a při vzniklých komplikacích je pobyt na JIP delší – dle vývoje stavu pacientky.

Návštevy na JIP nejsou z provozních a hygienických důvodů možné. Ve výjimečných případech jsou možné po individuální dohodě s personálem JIP.

Informace o hospitalizovaných pacientech podává lékař každý všední den mezi 07.10 a 07.40 a o víkendech mezi 08.30 a 10.00 (po uvedení hesla, které pacientka uvede při příjmu do dokumentace).

Operační sály

Umístnění: Operační trakt se nachází ve 2. patře kliniky
Počet oper. sálů: 3
Kontakt: +420 26608 3260

Skládá se ze 3 operačních sálů velkého sálu, zákrokového sálku a sálu pro císařské řezy a poporodní komplikace.

Na velkém operačním sále se provádí tzv. velká gynekologická operativa tzn. onkogynekologické a urogynekologické operace, složitější laparoskopické operace a také operace prsů.

Velký operační sál je vybaven moderními přístroji.

Na zákrokovém sále se provádějí jednodušší laparoskopické operace a výkony jednodenní chirurgie. Zákrokový sál je také vybaven laparoskopickou věží.

Třetí operační sál se nachází v traktu porodnice a slouží k ukončení porodu císařským řezem a řešení poporodních komplikací.

Na všech sálech pracujeme s moderní technikou, používáme jednorázové rouškování a i většina pomůcek je jednorázových.