k

Do normálně probíhajícího porodu bychom neměli zasahovat. Každá intervence musí mít svůj důvod.“

Vedoucí lékař porodnické části kliniky
MUDr. Jan Matěcha, Ph.D.


Více informací naleznete zde:

Porodní sál

 • Umístnění: 2. patro
 • Kontakty: +420 266 083 281

Na porodním sále se nachází 4 oddělené porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením a 2 nadstandardní porodní apartmány s veškerým zařízením, které zaručují soukromí rodících žen. Dále se na porodním sále nachází 4 lůžka na tzv. čekatelských pokojích a operační sál pro císařské řezy a k řešení poporodních komplikací.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou osobní prohlídky porodního sálu zrušeny do odvolání.

Porodní apartmány

Porodní apartmán znamená nadstandardně vybavený komplex dvou místností s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. Je určen pro pobyt rodiček s doprovodem v průběhu rozbíhajícího se nebo již běžícího porodu, případně v časném poporodním období. Porodní apartmány nelze předem rezervovat, lze je využít, pokud jsou volné v okamžiku příchodu těhotné nebo rodící ženy na porodní sál.

Cena využití apartmánu je 4 500 Kč za každých započatých 24 hodin. V apartmánu lze využít i další nadstandardní služby (např. přítomnost vybrané porodní asistentky) podle našeho ceníku.

V apartmánu je možný porod s asistencí lékaře nebo porodní asistentky, i v rámci CPA.

Apartmán svou rozlohou a vybavením rodičce i doprovodu nabízí velmi komfortní prostředí. Je však součástí porodního sálu s jeho dalšími částmi, proto budou rodička a její doprovod požádáni, aby omezili svůj pobyt pouze na prostor apartmánu. Vždy lze přivolat zdravotnický personál komunikačním zařízením, pokud není právě v danou chvíli přítomen.

Fotogalerie porodních apartmánů zde.

Ambulance

Ambulance pro fyziologické těhotné

 • Kontakt: +420 26608 3291
 • Ambulance se nachází v 1. patře kliniky.
 • Klientky se do ambulance telefonicky objednávají v 35. týdnu těhotenství POPÁ v době od 8.0011.00.
   

Ambulance pro riziková těhotenství

 • Kontakt: +42026608 3291
 • Ambulance pro rizikové těhotné se nachází v 2. patře, hned vedle porodního sálu.
   

Spektrum klientek:

 • klientka je odeslaná od svého ošetřujícího gynekologa, který diagnostikoval rizikové těhotenství,
 • klientka je odeslaná z naší těhotenské poradny,
 • klientka byla hospitalizována na naší klinice a riziko komplikací přetrvává,
 • klientka je odeslána od jiného ošetřujícího lékaře – jedná se o ženy se základním negynekologickým onemocněním, které přetrvává v těhotenství a případně jej komplikuje.
   

Naši lékaři:

 • MUDr. Jan Matěcha
 • MUDr. Martina Mojhová
 • MUDr. Martin Dvořák

Do rizikové poradny se objednává telefonicky na čísle +420 26608 4020 v pracovní době. Sestra v poradně určí termín kontroly a zařadí klientku k příslušnému lékaři.

Klientky, které by měly rodit plánovaným císařským řezem indikovaným lékařem mimo naši kliniku, musí projít schválením. To zajistí kterýkoliv lékař z ambulance pro rizikové těhotné. Císařské řezy na přání rodiček, které k operaci nemají žádný medicínský důvod, se na naší klinice neprovádějí.

Infekční a venerologická poradna pracuje v úzké spolupráci s ambulancí Infekční kliniky a s ambulancí Dermatovenerologické kliniky. Jsou zde sledovány těhotné s chronickým infekčním onemocněním, které může komplikovat průběh těhotenství a/nebo porod.


Ultrazvuk - více informací naleznete zde.

Oddělení

Oddělení šestinedělí

 • Umístnění: 3. patro
 • Kontakt: +420 26608 3201
 • Počet lůžek: 24
 • Návštěvní hodiny: 15.0018.00 hod

Oddělení šestinedělí se specializuje na péči o klientky po spontánních a operačních porodech. O klientky pečují spolu s lékaři také porodní asistentky a dětské sestry z Neonatologického oddělení.

Délka pobytu závisí na zdravotním stavu nedělky a dítěte. Po spontánních porodech je průměrná doba hospitalizace 34 dny, po operačních porodech většinou 4 dny. Dlouhodobě vykazuje naše pracoviště jednu z nejkratších poporodních hospitalizací v celostátním průměru.

Oddělení šestinedělí prošlo v nedávné době rekonstrukcí.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandardní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 4 zcela novými jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí, cena je 1500 Kč na den;
 • 4 zcela novými dvojlůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 4 klientky), připojením na internet, TV a lednicí, cena je 450 Kč na den;
 • 4 třílůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek).

Nadstandardní pokoje je možno zarezervovat při příjmu na porodní sál.

Prosíme klientky, aby si v den propuštění zajistily odvoz do 11 hodin.

Neonatologické oddělení
Více informací naleznete zde nebo http://www.novorozencibulovka.cz.

Oddělení rizikového těhotenství
Více informací naleznete zde.

Jak u nás probíhá porod

Porod ve Fakultní nemocnici Bulovka volí narůstající počet žen, které přicházejí s porodními plány. Chtějí mít porod podle svých představ a mají konkrétní požadavky týkající se některých porodnických a neonatologických postupů. Pokud to situace dovolí, snažíme se je respektovat. Většina porodních plánů obsahuje přání a požadavky, které lze splnit; některým můžeme vyjít vstříc jen v případě fyziologicky probíhajících porodů. Občas se však setkáváme s požadavky, které splnit nelze, ať už z technických důvodů nebo kvůli bezpečnosti pro matku a dítě. A protože nás názory na průběh porodu a poporodní péči zajímají, vytvořili jsme pro naše rodičky dotazník porodních přání. Pomáhá nám zkvalitňovat úroveň porodnické péče.

Kromě toho doporučujeme všem těhotným, které mají porodní plány, aby je zkonzultovaly předem v rámci vyšetření v těhotenské poradně. Naše stanovisko k nejčastějším bodům porodních plánů naleznete zde:

Kardiotokografické monitorování plodu během porodu – CTG
Sledování stavu plodu pomocí CTG považujeme za nezbytnou součást bezpečného porodu. CTG provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum (1x za 23 hodiny).

Vaginální vyšetření
Pomocí vaginálního vyšetření se hodnotí průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum (1x za 23 hodiny).

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody postupujeme dle doporučeného postupu pro porodnictví. Po 18 hodinách od odtoku plodové vody obvykle zahajujeme preventivní podání antibiotik. Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody nedojde ke spontánnímu nástupu kontrakcí, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita
Přítomnost Streptokoka skupiny B (GBS) v pochvě je běžný a nezávažný nález. V průběhu porodu však může ohrozit novorozence vznikem infekce, což je vzácná, ale potenciálně závažná komplikace. Pokud kultivační vyšetření prokázalo, že GBS máte, podáme vám preventivně k porodu antibiotika dle doporučeného postupu pro porodnictví.

Protržení vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, rutinně neprovádíme. Správně načasovaná dirupce však může urychlit porod, což může být v některých případech prospěšné.

Přenášení
Pokud neporodíte do stanoveného termínu porodu, doporučíme vám častější sledování v těhotenské poradně (2x týdně). Deset dnů po termínu porodu (týden 41+3) doporučujeme naplánovat vyvolání porodu. Nejzažší termín pro porod považujeme týden 42+0. Preferujeme vyvolávání porodu mechanickými metodami, nikoliv léky. Vyvolávání porodu probíhá za hospitalizace.

Klystýr
S prováděním klystýru před porodem máme dobré zkušenosti. Není však nezbytnou součástí porodní péče.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Neoholená kůže může komplikovat proces hojení, pokud dojde k jejímu poranění během porodu.

Poloha ženy během porodu
Polohu, v níž chcete rodit, si můžete zvolit samy. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě. Na porodním sále jsou k dispozici porodní lůžka, která umožňují modifikace porodních poloh.

Jídlo a pití během porodu
Během porodu doporučujeme jíst a pít omezeně a v malých dávkách, přednost dáváme lehké stravě bohaté na rychlé cukry. Porod je náročný fyzický výkon a nadměrný příjem potravy při něm způsobuje pocity na zvracení nebo zvracení. Pokud se porod zkomplikuje a je nutná anestezie, je vhodné být nalačno, významně se tak snižuje riziko komplikací spojených s anestezií.

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomii provádíme pouze v případě, že ji považujeme za vhodnou v dané konkrétní situaci. Odhadnout předem, zda bude epiziotomie nutná, je obtížné. V minulém roce jsme provedli epiziotomii u 50% porodů prvorodiček a u 13% všech ostatních porodů. Správně indikovaná epiziotomie je prevencí závažných poranění hráze.

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie
Epidurální analgezie je jedna z nejoblíbenějších metod tišení bolesti při porodu. Je dobře účinná a málo riziková pro rodičku i pro plod. Máme s ní dobré zkušenosti. V naší porodnici je její podání kdykoliv dostupné a je zdarma.

Bonding
Bonding představuje úzkou vzájemnou interakci matky a dítěte bezprostředně po porodu. Bonding podporujeme u všech donošených, dobře se adaptujících novorozenců. Dítě je po vybavení položeno na břicho matky (tzv. kontakt kůže na kůži). Po přerušení pupečníku a krátkém vyšetření pediatrem pokračuje bonding na hrudníku matky, kde dítě zůstává první 2 hodiny života. V průběhu bondingu je dítě monitorováno (čidlo oxymetru na pravé ručce) a je vyžadována trvalá přítomnost doprovodu.

Podvaz pupečníku
Novorozence, který je bezprostředně po porodu v pořádku, pokládáme bez přerušení pupečníku na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 13 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte.

Podání uterotonik po porodu
Po porodu dítěte podáváme léky na podporu stažení dělohy (uterotonika). Podle našich i mezinárodních doporučení je podání uterotonik prevencí nadměrného krvácení po porodu.

Ošetření novorozence po porodu
Novorozence zkontroluje po porodu pediatr. Jestliže je novorozenec v pořádku, není nikam odnášen a jeho vyšetření probíhá v přítomnosti matky. Vyšetření na těle matky je možné. Pediatr dítě krátce vyšetří a zhodnotí jeho adaptaci. Další ošetření, vážení a označení je možné odložit po bondingu.
Pokud je třeba podpora poporodní adaptace (týká se asi 10 % dětí a zahrnuje například odsátí tekutiny z nosu a úst, prodýchnutí maskou s kyslíkem apod.), probíhá ve vedlejší místnosti, která je k tomu vybavená.

Císařský řez
V případech, kdy je nutné ukončit těhotenství císařským řezem, dáváme přednost svodné anestezii před celkovou. V celkové anestezii operujeme, pokud je nutné provést císařský řez okamžitě nebo pokud je svodná anestezie ze zdravotních důvodů nevhodná. Doprovázející osoba může být s rodičkou na operačním sále a po vybavení novorozence může být přítomná při jeho ošetření. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme, a pokud o to má zájem, přikládáme jí ho k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky může být u císařského řezu technicky obtížný. V situacích, kdy není možný, umožňujeme bonding v případě zájmu otci. Po porodu císařským řezem je rodička obvykle jeden den na oddělení JIP. Dítě zůstává v péči neonatologů a je jí pravidelně donášeno ke kojení.

Ambulantní porod
Ambulantní porod je v naší porodnici možný. Pokud si přejete odejít domů i s miminkem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí (72 hodin), je třeba se na podrobnostech a další péči domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je potřeba mít předem zajištěného pediatra, který převezme dítě do péče, vyšetří ho do 24 hodin od propuštění z porodnice a zajistí odběr novorozeneckých screeningů (mezi 48.72. hodinou života). Propuštění novorozence před 48. hodinou života je řešeno formou „negativního reverzu“.

Odmítnutí doporučené péče
Pokud něco z toho, co vám nabízíme, nechcete, poučíme vás o výhodách a alternativách navrženého postupu a o potenciálních rizicích spojených s jeho odmítnutím. Požádáme vás poté o podpis tzv. negativního reverzu, v němž podepisujete, že jste si rizik vědoma, byla jste poučena a přijímáte za své rozhodnutí zodpovědnost. V posledních letech se setkáváme s rodičkami, které mají mylné nebo zkreslené informace týkající se některých aspektů porodnické péče, většinou získané z neodborných zdrojů na internetu. Doporučujeme proto věnovat poučení velkou pozornost. Komunikaci s rodičkou věnujeme péči. Z naší zkušenosti se většina nejasností v průběhu prenatální péče nebo při porodu vysvětlí a vzájemná spolupráce rodičky, porodní asistentky a lékaře probíhá dobře.

Hodnocení fyziologie a patologie porodu
O tom, zda je porod fyziologický, rizikový nebo patologický, rozhoduje porodní asistentka a/nebo lékař. Dle toho určuje další postupy, navrhuje vyšetření a léčbu abnormálních stavů.

Komunikace s rodičkou
Všechny postupy, návrhy péče a léčby řešíme přímo s těhotnou a/nebo rodící ženou.
Nepřejeme si, aby za ženu komunikoval její doprovod. Přímou komunikaci mezi personálem a rodící ženou považujeme za základ kvalitní zdravotnické péče.

Předporodní kurzy a cvičení těhotných

Informace o Kurzu přípravy k porodu a Cvičení pro těhotné ženy a registrace: 

 • Kontakt: porodní asistentka Hana Šimánková, tel.: +420 774 976 062
 • Objednání pouze telefonicky v úterý a středu 9.0012.00 hod.

Kurz přípravy k porodu
Kurz přípravy k porodu se koná v příjemném prostředí tělocvičny naší kliniky v těsném sousedství porodního sálu ve 2. patře (pavilon 15, Fakultní nemocnice Bulovka).
Kurz je organizován a odborně garantován porodní asistentkou Hanou Šimánkovou. Na jeho vedení se také podílí lékaři naší porodnice.
Přihlášení do předporodních kurzů je doporučováno od 20. týdne těhotenství. Pro vstup do kurzu je pak nejvhodnější 26.28. týden těhotenství.
Doporučené vybavení pro účastníce kurzu: psací potřeby, pití, volné oblečení, ponožky na nohy.
Obsah kurzu je rozdělen do 6 bloků, z nichž každý se skládá z přednášky (přibližně 90 minut) a diskuze (asi 30 minut). Přednášky jsou doplněny o videoukázky a nácvik praktických dovedností.

 1. Kdy jet do porodnice; co si vzít k porodu s sebou; porod včasný, předčasný, opožděný
 2. Průběh fyziologického porodu; jak si rodička může pomoci v průběhu porodu; role doprovázejícího otce u porodu
 3. Operační porod, exkurze na porodnici
 4. Šestinedělí, nástup kojení, správná technika kojení
 5. Opožděný porod, indukce porodu; medikace při porodu, epidurální analgézie – tato část je vedena porodníkem
 6. Péče o novorozence na porodním sále a na oddělení šestinedělí; průběh pobytu na novorozeneckém oddělení – tato část je vedena novorozeneckým lékařem

Doba konání kurzu je upravována podle aktuálního naplnění kapacity kurzu a podle časových možností rodiček a jejích blízkých. Obvykle se konají každé úterý 14.00–16.00 a 18.00–20.00 a ve čtvrtek 10.30–12.30 a 13.00 – 15.00.

Z důvodu velkého zájmu o naše předporodní kurzy jsme nuceni omezit účast v kurzech pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.
Při nachlazení nebo jiné infekční nemoci není účast na kurzu možná.

Cvičení pro těhotné ženy
Cvičení těhotných žen se koná v příjemném prostředí tělocvičny naší kliniky v těsném sousedství porodního sálu ve 2. patře (pavilon 15, Fakultní nemocnice Bulovka).

Podmínkou účasti na hodinách je písemný souhlas se cvičením od vašeho ošetřujícího porodníka. Zahájení cvičení je možné nejdříve mezi 16. a 17. týdnem těhotenství.
Cvičení probíhá v úterý 16.30–17.30 hod a ve čtvrtek 9.00–10.00 hod.
Doporučené vybavení pro účastnice cvičení: pití, vhodný volný cvičební úbor, ponožky na nohy.
Z důvodu velkého zájmu o  cvičení těhotných žen jsme nuceni omezit účast na cvičení pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Ceny kurzů a porodnických služeb viz. ceník.

Kurz Životospráva v těhotenství
Milé maminky, ráda bych vás pozvala na seminář o životosprávě v těhotenství, který pořádáme ve Fakultní nemocnici Bulovka. Seminář je vedený lékařem porodníkem a koná se v budově Gynekologicko-porodnické kliniky každé první úterý v měsíci. Budeme si povídat o vhodném složení jídelníčku v těhotenství, které potraviny zařadit a které naopak úplně vyloučit nebo omezit, a dáme vám různé tipy na zdravá a lehká jídla. Dále probereme váhový přírůstek a rizika spojená s nadměrným zvýšením váhy a jak se jim vyhnout. Pohyb a cvičení v těhotenství je také důležité téma, proto doporučíme vhodné aktivity pro různá stádia těhotenství. Zmíníme se o nejčastějších obtížích, se nimiž se můžete během tohoto období setkat, jako jsou ranní nevolnosti, zvýšená únava, otoky a další. Seminář je interaktivní a můžeme si popovídat o všem, co vás zajímá nebo trápí.
Těšíme se na vás.
MUDr. Jitka Tisančínová

Cena semináře je 240,- Kč, platí se v hotovosti na místě nebo kartou

Koná se každé první úterý v měsíci od 12.30 do 14.00 hod. v tělocvičně ve 2. patře budovy Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka

Adresa: Budínova 2, Praha 8, pavilon 15, tělocvična je umístěna naproti hlavnímu vchodu ve 2. patře

Rezervujte prosíme svou účast na tel. 266 083 230, každý všední den mezi 10.0014.00 hod.

Anesteziologická péče v porodnici

Více informací o anesteziologické péči v porodnici naleznete ZDE.

Co s sebou do porodnice

Blíží-li se Váš termín porodu, měla byste mít připraveno zavazadlo se všemi nezbytnostmi, které budete v průběhu porodu a těsně po něm potřebovat:

 • těhotenskou legitimaci;
 • rodné číslo otce dítěte;
 • oddací list;
 • váš občanský průkaz;
 • směrovací číslo;
 • toaletní potřeby;
 • těhotenské podprsenky;
 • spodní kalhotky, ručník, mýdlo, přezutí a další věci osobní potřeby;
 • igelitový sáček, toaletní papír;
 • malou příruční tašku, kam tyto věci uložíte.

Měli byste mít také připraveno jméno (nebo jména) pro své dítě.

Noční košili a župan dostanete v nemocnici.

Doprovod k porodu

Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu. Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je třeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři. Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. V nových apartmánech nebude počet doprovázejících osob omezen, přítomni budou moci být i sourozenci vašeho novorozeného dítěte. Za doprovod u porodu neúčtujeme žádný poplatek.

Duly na Bulovce

Spolupráce s dulami je pro naše klientky i náš personál velkým přínosem. Duly přinesly na Bulovku kromě své péče i svou vzácnou energii. Poskytují nám zpětné vazby, inspirují nás svými vědomostmi a péčí kterou poskytují.

Dula je žena, která podporuje, doprovází a pečuje o ženy, děti a otce.

Spokojenost s přítomností našich dul opakovaně potvrdila naprostá většina žen, které díky naší spolupráci mohly využít jejich péči.

Na porodním sále pracují zkušení a plně kvalifikovaní lékaři a porodní asistentky, pod jejichž vedením probíhá výuka lékařů a porodních asistentek ve výcviku. Sál je vybaven nejmodernější technikou pro monitoraci matek a plodů. Spontánní porody probíhají na 4 oddělených pokojích porodních boxech, které zajišťují soukromí rodiček. Součástí porodního sálu je i operační sál pro operační porody a řešení komplikací po porodech.

V roce 2019 vzniklo v rámci naší porodnice Centrum porodní asistence, v němž jsou fyziologické porody vedené pouze porodními asistentkami. Více informací naleznete zde.

Nabízíme prohlídky porodního sálu, abyste se mohli předem seznámit s prostředím, kde porod proběhne. Doprovod blízké osoby při porodu vítáme a neúčtujeme za něj žádný poplatek.

Registrace k porodu v naší porodnici probíhá ve 14. týdnu těhotenství. Více informací naleznete zde.