Vedení kliniky

Primářka

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

+420 26608 2625 hana.rohacova@bulovka.cz

Přednosta 1. LF UK

Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

+420 26608 2472 hanus.rozsypal@bulovka.cz

Přednosta 2. LF UK

Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.

+420 26608 2471 dusan.picha@bulovka.cz

Přednosta 3. LF UK

MUDr. Hynek Bartoš, Ph.D.

+420 26608 2707 hynek.bartos@bulovka.cz

Vedoucí HIV/AIDS centra

MUDr. David Jilich, Ph.D.

+420 26608 2706 +420 26608 2629 daviid.jilich@bulovka.cz

Vrchní sestra

Květuše Novotná

+420 26608 2481 kvetuse.novotna@bulovka.cz

Sekretariát

Sekretariát kliniky

Martina Kubátová

+420 26608 2642 martina.kubatova@bulovka.cz