Klinika infekčních nemocí

FNB a 1., 2. a 3. LF UK

Naše akreditované pracoviště pro obor infekce a dětského lékařství poskytuje péči jak ambulantní, tak i lůžkovou v celém rozsahu spektra infekčních nemocí včetně importovaných – průjmová onemocnění včetně břišního tyfu, paratyfu, cholery, úplavice aj., zoonózy, záněty mozku a mozkových blan, horečnaté stavy, infekční endokarditidy, sepse, hepatitidy, HIV, infekční mononukleóza, lymeská borrelióza, malárie, horečka dengue, leishmaniózy a další.

Nové století přináší nové výzvy na poli infekčních nemocí. Musíme na ně být připraveni a umět je zvládnout.“

Primářka Kliniky infekčních nemocí
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Jako jediné pracoviště v České republice je klinika vybavena také zařízením pro izolaci a léčbu pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou či podezřením na ni. Jde například o krvácivé horečky typu lassa, ebola nebo plicní mor. Skupina tzv. importovaných onemocnění dále zahrnuje například cestovatelské průjmy, břišní tyfus, malárii, horečku dengue a celou řadu dalších. Na klinice se však vyšetřují a léčí také infekční onemocnění, která se běžně vyskytují na území České republiky – například zoonózy čili nemoci přenášené zvířaty, záněty mozku a mozkových blan, horečnaté stavy, infekční endokarditidy, sepse, hepatitidy, HIV, infekční mononukleóza, lymeská borrelióza, chlamydiózy a další. 

V rámci našeho pracoviště je zřízena centrální ambulance pro příjem nemocných či akutní vyšetřování pacientů s infekčními nemocemi, dále zde fungují specializované ambulance a očkovací centrum pro dětské i dospělé pacienty, a to včetně pacientů z rizikových skupin. 

Klinika infekčních nemocí je akreditována pro nejvyšší stupeň vzdělávání v oboru infekčních nemocí v rámci postgraduálního studia. Zároveň je klinickou základnou 1., 2. a 3. LF, probíhá zde teoretická i praktická výuka studentů lékařských fakult.