Klinika pneumologie

Klinika pneumologie Fakultní nemocnice Bulovka a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zajišťuje ambulantní a nemocniční péči pro pacienty v celém spektru plicních nemocí. Klinika je umístěna v budově 4. Je výukovou základnou pro obor pneumologie při 3. LF UK v Praze.

Poskytujeme vysoce specializovanou péči nemocným v  celém spektru plicních nemocí. Mezi nosné programy patří péče o nemocné s  plicními nádory, nemocemi spojenými s obstrukcí dýchacích cest, intersticiálními plicními procesy a poruchami dýchání ve spánku a zabývá se indikacemi pro domácí neinvazivní ventilaci. Většinu nemocných tvoří případy odesílané na kliniku ke konsiliárnímu a superkonsiliárnímu vyšetření. Hlavní podíl nemocných je z blízké  oblasti pražských obvodů Prahy 8, 9, 10 a 14 a významné části Středočeského kraje. Klinika pneumologie je jedním ze specializovaných pneumoonkologických center, věnujících se diagnostice a léčbě plicní rakoviny. Lůžková oddělení disponují 48 lůžky, z toho 23 v odbornosti klinické onkologie, 4 lůžky na jednotce intenzivní péče a 25 lůžky pro ostatní plicní onemocnění. Klinika disponuje všeobecnou plicní ambulancí, specializovanými ambulancemi pro plicní nádory, intersticiální plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, ambulancí pro závislé na tabáku, funkční laboratoří pro vyšetření plicních funkcí a indikaci neinvazivní plicní ventilace, součástí je i bronchologické oddělení. 

Mimo ambulantní hodiny klinika zajišťuje 24 hodinovou pohotovostní službu v týdnu, během víkendů nebo státních svátků pro nemocné s akutními plicními problémy. Klinika úzce spolupracuje s Chirurgickou klinikou 1. LF UK, IPVZ, Ústavem radiační onkologie 1. LF UK a ostatními pracovišti  Fakultní nemocnice Bulovka a také i Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kde plicní oddělení chybí. Jsme klinikou 3. LF UK a probíhá zde výuka pneumologie v celém spektru. Klinika spolupracuje v rámci několika registrů plicních nemocí. Naše výsledky práce prezentujeme na řadě našich a zahraničních konferencích a v publikační aktivitě.

„Klademe důraz na profesionální a zároveň lidský a individuální přístup.

Přednosta kliniky 
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

„Základem úspěšné léčby je důvěra mezi pacientem a lékařem.

Primář kliniky 
MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Klinika disponuje všeobecnou plicní ambulancí, specializovanými ambulancemi pro plicní obstrukce (CHOPN a asthma bronchiale), plicní nádory, intersticiální plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, ambulancí pro závislé na tabáku, funkční laboratoří pro vyšetření plicních funkcí a indikaci neinvazivní plicní ventilace, součástí je i bronchologické oddělení. Mimo ambulantní hodiny klinika zajišťuje 24 hodinovou pohotovostní službu v týdnu, během víkendů nebo státních svátků pro nemocné s akutními plicními problémy.