Vaccination Centre

The Vaccination Centre of the Bulovka University Hospital was established in September 2020 with the aim of concentrating vaccination services in one place and strengthening them especially in the area of consultations and vaccinations for at-risk child and adult patients. Vaccination is the most effective preventive measure capable of preventing the development of many infectious diseases, according to the World Health Organization (WHO). Each year, vaccination saves the lives of millions of people around the world. In the context of the current epidemiological situation, the importance of vaccination as a public health tool is increasing significantly. 

The development of the field of infectiology has a long tradition at Bulovka University Hospital, historically dating back to the end of World War II to the establishment of the Infectious Diseases Clinic, now the Clinic of Infectious Diseases. Thanks to this, the hospital has a number of top doctors and experts who have been working in this field for a long time.

Do you need vaccination or consultation?  Shop HERE 

If you are interested in covid-19 vaccination, please make an appointment at another reservation system HERE.

k

Kontakty

Očkovací centrum Fakultní nemocnice Bulovka
Klinika infekčních nemocí
Budova 7, 2. patro (modře vymalovaný průchod)
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

e-mail: ockovacicentrum@bulovka.cz
tel.: +420 603 380 938
denně 7.00–15.00

DĚTI: Běžné pravidelné očkování dětí provádí pediatr, očkování rizikových dětí v Očkovacím centru FNB je možné pouze na základě objednání přímo pediatrem na e-mail: ockovanideti@bulovka.cz

Lékaři:

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k


Poskytované služby

Očkování při výjezdu do zahraničí, cestovní poradenství

k

Očkování dospělých – tuzemské a komerční

Očkování rizikových skupin dospělých pacientů

Očkování tuzemské, komerční a rizikoví pacienti – děti (nikoli očkování při výjezdu do zahraničí)

Očkování zaměstnanců z rizikových provozů FNB