Ceník služeb pro samoplátce (ceny s DPH, k 1.10. 2023)

Služba Cena
Minimální poplatek za konzultační a poradenskou činnost 280,- Kč
1 hod. odborné činnosti (konzultace a poradenství) 460,00 Kč
Každá další započatá ¼ hodina odborné činnosti 180,00 Kč
Cílené vyšetření klienta a odběr anamnézy 530,00 Kč
Očkování (aplikace vakcíny, neobsahuje cenu vakcíny) 250,- Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 250,00 Kč
Výpis z dokumentace do mezinárodního očkovacího průkazu 250,00 Kč
Vystavení receptu s antimalarickou profylaxí 120,00 Kč
Komplexní fyzikální vyšetření a posouzení zdravotního stavu na vyžádání před dlouhodobým či pracovním pobytem v epidemiologicky rizikové oblasti 900,00 Kč
Kontrolní fyzikální vyšetření na vyžádání 270,00 Kč
Odběr krve včetně materiálu, separace séra 91,00 Kč
Potvrzení na vlastní žádost pacienta (potvrzení o provedeném vyšetření pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu) 350,00 Kč
Určení krevní skupiny AB0 a Rh (D) 270,- Kč
Očkování COVID 400,- Kč
Uznání certifikátů očkování COVID 242,- Kč

Poplatek za konzultaci u cestovatelů není účtován, pokud se klient rozhodne pro očkování v našem centru.