Očkování seniorů 65+

Senioři představují z hlediska očkování důležitou skupinu, neboť spolu s narůstajícím věkem se snižuje schopnost organismu bojovat s infekcemi. Proto se v našem centru cíleně věnujeme i osobám vyššího věku, kterým nabízíme komplexní zhodnocení všech potenciálních rizik a následné sestavení optimálního očkovacího programu. Při doporučení očkování vycházíme především z nabídky vakcín, které jsou plně hrazeny z veřejného pojištění, avšak v případě zájmu zajišťujeme i očkování komerčně dostupnými vakcínami.