Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

  • Dodržování platné legislativy v oblasti BOZP a PO
  • Kontroly objektů nemocnice v rámci BOZP a PO
  • Kontrolu areálu z pohledu bezpečnosti a požární ochrany

Všeobecné podmínky na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně pro cizí subjekty a rizika-zdravotnictví- FNB ke stažení zde.
Soubor bezpečnostních rizik v FNB ke stažení zde.