Angiologická ambulance

Provozní doba
PO–PÁ 7.00–15.30

Telefonní kontakt: +420 26608 2565

Provádíme odborná klinická vyšetření a dispenzarizaci angiologických pacientů.

Přístrojová vyšetření:
Ultrazvuková vyšetření cév včetně duplexního vyšetření
Dopplerovské vyšetření cév
Pletysmografie
Kapilaroskopie (včetně zátěžové farmakologické kapilaroskopie)
Chladové zátěžové testy přístrojem laser doppler
Mapování laser kamerou včetně zátěžového chladového testu