Kardiologická ambulance

Provozní doba
PO–PÁ 7.00–15.30

Telefonní kontakt: +420 26608 2567

Kardiologická ambulance provádí odborná klinická vyšetření. 

Přístrojová vyšetření:
EKG
Echokardiografie včetně dobutaminového zátěžového testu
Jícnová echokardiografie včetně zátěžových testů
Ergometrie na rotopedu nebo chodítku
Test na nakloněné rovině
24 hodinové a 48 hodinové monitorování EKG
24 hodinové monitorování krevního tlaku
Spirometrie