Oddělení klinických studií a grantů

Oddělení klinických studií a grantů zajišťuje administrativní podporu provádění klinických studií a grantových projektů jednotlivých klinik FNB.

Klinické studie:

  • příprava smluvních vztahů se zadavateli/sponzory/CRO
  • příprava rozpočtů dle aktuální interní směrnice
  • rozúčtování nákladů
  • participace studijních koordinátorů na jednotlivých klinických hodnocení v rámci klinik

Grantová činnost:

  • sledování grantových výzev
  • administrativní podpora v rámci řešení grantových projektů
  • informační servis

Kontakty

vedoucí oddělení

Bc. Jarmila Kůsová

+420 26608 4601 +420 739 624 842 jarmila.kusova@bulovka.cz

koordinátor klinických studií DERM

Karolína Raszyková

+420 26608 2356 karolina.raszykova@bulovka.cz

koordinátor klinických studií GYN

Ing. Hana Urbánková

+420 606 862 020 hana.urbankova@bulovka.cz

koordinátor klinických studií ÚRO

Ing. Markéta Lorencová

+420 26608 4441 +420 605 352 307 marketa.lorencova@bulovka.cz

koordinátor klinických studií ÚRO

MUDr. Antonín Vrána

+420 26608 4311 antonin.vrana@bulovka.cz

koordinátor grantových činností

Michal Krška

+420 777 156 040 michal.krska@bulovka.cz