Otorhinolaryngology Department (ENT)

ear, nose and throat

We perform routine diagnosis and surgical procedures in ENT. R 

General Outpatient Clinic and Pediatric Outpatient Clinic
Friday 8am-3pm
phone.: +420 26608 2439

Acute Emergency Outpatient Department (from 1 Sep 2022)
We treat patients with urgent ENT conditions mainly bleeding, choking and trauma.
Mon-Fri 3.30-7.00pm
Sat, Sun, holidays continuous operation 

phone: +420 26608 2530 (from 7.00pm to 7.00, call +420 26608 2426)

Phoniatry
Mon-Fri by appointment 7.00-15.00
phone.: +420 26608 2433

"Modern methods,
friendly atmosphere,
individual 
and responsible approach"

Primary 
MUDr. Tomáš Podlešák

Jak se připravit na vyšetření

Ke specializovanému vyšetření budete doporučeni prostřednictvím naší všeobecné ambulance. 

Věci, které je potřeba si vzít s sebou

průkaz totožnosti, kartu pojištěnce, doporučení od odesílajícího lékaře, případně předchozí RTG a lékařské odborné nálezy.

Objednání na screeningové vyšetření sluchu:

  • screening sluchu novorozenců: +420 26608 2439
  • screening sluchu u dětí ve věku 5 let: +420 26608 2433

Specializované ambulance

Audiologická

Foniatrická

SAS (syndrom spánkové apnoe)

Vestibulární

Otologická

Rinologická

Onkologická a dispenzární

Ambulance primáře oddělení (traumatologie, onkologie, onemocnění slinné a štítné žlázy)

Sonografie krku

Vedení

primář

MUDr. Tomáš Podlešák

+420 26608 2438 tomas.podlesak@bulovka.cz

vrchní sestra

Anna Ehlenová

+420 26608 2541 anna.ehlenova@bulovka.cz

k