Otorinolaryngologické oddělení (ORL)

Ušní, nosní a krční.

Provádíme běžnou diagnostiku a operační výkony v ORL oblasti.  

Všeobecná ambulance
PO–PÁ 8.00–15.00, tel.: +420 26608 2439

Dětská ambulance
PO–PÁ 8.00–15.00, tel.: +420 26608 2439

Foniatrie
PO–PÁ po objednání 7.00–15.00, tel.: +420 26608 2433

Pohotovost
PO–PÁ 15.30–7.00, SO–NE 8.00–7.00, tel.: +420 26608 2530
v noci +420 26608 2426

Jak se připravit na vyšetření

Ke specializovanému vyšetření budete doporučeni prostřednictvím naší všeobecné ambulance. 

Věci, které je potřeba si vzít s sebou

průkaz totožnosti, kartu pojištěnce, doporučení od odesílajícího lékaře, případně předchozí RTG a lékařské odborné nálezy.

Objednání na screeningové vyšetření sluchu:

  • screening sluchu novorozenců: +420 26608 2439
  • screening sluchu u dětí ve věku 5 let: +420 26608 2433

Specializované ambulance

Audiologická

Foniatrická

SAS (syndrom spánkové apnoe)

Vestibulární

Otologická

Rinologická

Onkologická a dispenzární

Ambulance primáře oddělení (traumatologie, onkologie, onemocnění slinné a štítné žlázy)

Sonografie krku

Vedení

primář

MUDr. Tomáš Podlešák

+420 26608 2438 tomas.podlesak@bulovka.cz

vrchní sestra

Anna Ehlenová

+420 26608 2541 anna.ehlenova@bulovka.cz

k