Lůžková část

vrchní sestra Bc. Andrea Fajtová
staniční sestra Bc. Kristýna Kulhavá

Telefonní kontakt: +420 26608 2245

Na lůžkovém oddělení poskytujeme standardní pediatrickou péči v širokém spektru pediatrických diagnóz a na intenzivních lůžkách  se staráme o pacienty, kteří vyžadují vyšší úroveň ošetřovatelské péče, monitorování či léčebného zajištění infúzemi, kyslíkem či intravenózními léky.

Lůžková část dětského oddělení přijímá na lůžko dětské pacienty od novorozeneckého věku do dosažení 19 let. Máme k dispozici 30 lůžek včetně 5 lůžek nižší úrovně intenzivní péče. 2 pokoje jsou nadstandardní – oddělené pokoje pro matku s dítětem s příslušným zázemím. Cena na nadstandardní pokoj je 550,-Kč/den do 6 let věku dítěte, nad 6 let věku dítěte pak 880,-Kč.

Pokud to situace dovoluje, vždy preferujeme pobyt dítěte s rodičem. Pobyt rodiče dítěte do 6 let věku je obvyklý a je plně hrazen pojišťovnou. Pobyt rodiče dítěte staršího šesti let rádi umožníme, pokud to umožní aktuální kapacita lůžek. Rodič v takovém případě platí 330 Kč za noc pobytu. Rodičům dětí s postižením nad 6 let věku může pobyt plně hradit pojišťovna, pokud toto schválí revizní lékař pojišťovny.


Více informací

Naši lékaři

Atestovaní lékaři

Primář: MUDr. Ivan Peychl
Zástupce primáře: MUDr. Ivana Urbanová

MUDr. Ivana Petrůjová
MUDr. Dagmar Slavíčková
MUDr. Roman Grätz
MUDr. Hana Pražáková
MUDr. Barbora Ruchařová
MUDr. Renata Říhová

Lékaři v přípravě k atestaci z dětského lékařství

MUDr. Barbora Gelbičová
MUDr.  Petra Kočí
MUDr. Martin Haša
MUDr. Barbora Gelbičová
MUDr. Adéla Mertová
MUDr. Lucie Melounová

Lékařky v přípravě k atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost

MUDr. Alžběta Dzvoníková
MUDr. Anna Vydrová
MUDr. Jana Mattauchová
MUDr. Kristýna Šenderová
MUDr. Rita Patakiová

Návštěvy na oddělení

Většina dětí je na oddělení přijímána s rodičem. Návštěvy dalších rodinných příslušníků jsou samozřejmě možné a jejich čas není striktně omezen, z hlediska provozu oddělení je ale nejlepší dobou pro návštěvy odpoledne po 14. hodině. Maximální počet osob přicházejících na návštěvu za jedním pacientem v daný čas omezujeme na dvě.

Dřívější čas návštěvy je vhodné dojednat s ošetřujícím lékařem či sestrou.

Večerní konec rovněž jednoznačně neomezujeme, je ale potřeba brát ohled na večerní režim dětí, proto návštěvy zpravidla končí nejpozději mezi 20. – 21. hodinou. Je možné se domluvit s ošetřujícím lékařem na návštěvách kdykoli během dne, ale vždy s ohledem na provoz oddělení. Návštěvy sourozenců pod 15 let nejsou zcela vyloučeny, je ale nutno o nich informovat lékaře a domluvit se o jejich vhodnosti z hlediska aktuální epidemiologické situace na oddělení a stavu pacienta.

Co si vzít s sebou k hospitalizaci

Hygienické potřeby, pyžamo, župan, obuv na přezutí, pleny, pro kojence na umělé výživě jejich obvyklé mléko a výživu, oblečení na ven, knížky, hračky.

Léky, které dítě dlouhodobě užívá doma.

Škola při nemocnici

Každý všední den dopoledne se dětem, které již nevyžadují akutní péči, věnuje učitelka mateřské školky či základní školy. Učitelky dbají na doporučení učitele vlastní základní školy dítěte a probírají s dětmi látku podle tohoto zadání. Některá odpoledne jsou dětem zpestřována dalšími aktivitami, např. návštěvami zdravotních klaunů a loutkového divadla.

Výuka mediků

V některých dnech probíhá na našem oddělení výuka mediků 2. a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Během hospitalizace proto můžete být požádáni o spolupráci při výuce. Děkujeme za vaše laskavé pochopení.