Přehled indikačních skupin

VII - NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

VII/1 - Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.

VII/2 - Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.

VII/3 - Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční), Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.

 VII/4 - Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče .  Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

VII/5 - Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

VII/6 - Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).

VII/7 - Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.

VII/8 - Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie

VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči. 

VII/10 - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

VII/11 - Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.

VII/12 - Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

 

 

Od ledna 2022 rozšiřujeme poskytovanou lázeňskou péči o následující indikační skupiny:


VI - Nemoci nervové (VI/2, VI/3, VI/8, VI/9, VI/10, VI/11)

X - Nemoci kožní  (X/1, X/2, X/3, X/4, X/5)

XI - Nemoci gynekologické ( XI/1, XI/2, XI/3)


Přehled indikací

Nemoci nervové (skupina VI)

Seznam indikací ze skupiny VII

VII/1 - Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.

VII/2 - Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.

VII/3 - Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční), Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.

 VII/4 - Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče . Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

VII/5 - Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

VII/6 - Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).

VII/7 - Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.

VII/8 - Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie

VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči. 

VII/10 - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

VII/11 - Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.

VII/12 - Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Nemoci kožní (skupina X)

Nemoci gynekologické (skupina XI)