Ambulantní oddělení

Ambulantní oddělení ÚRO zajišťuje konsiliární činnost, ambulantní podávání systémové léčby a poléčebné sledování pacientů po ukončené onkologické léčbě. Ambulantní oddělení tvoří 12 odborných ambulancí, specializovaná ambulance pro pacientky s nádory prsu a moderní stacionář k aplikaci systémové protinádorové léčby. V léčbě jsou využívány všechny dostupné možnosti cytostatické léčby, cílené biologické léčby, hormonální léčby a imunologické léčby nádorových onemocnění. Někteří pacienti jsou léčeni současnou aplikací radioterapie a chemoterapie (tzv. konkomitantní chemoradioterapií), která u některých typů nádorů zvyšuje léčebnou odpověď. 

V prostoru stacionáře je rovněž instalován systém Dignicap, který pomocí „chladících čepiček“ pomáhá pacientům předcházet ztrátě vlasů při léčbě cytostatickou chemoterapií. FNB je jediným státním zdravotnickým zařízením v České republice, kde je tento systém pacientům k dispozici. Součástí ambulantního oddělení je i nutriční ambulance, zajišťující péči o výživové potřeby onkologických pacientů.

Ambulantní oddělení se nachází v přízemí pavilonu 6.

Ordinační hodiny

Provozní doba Ordinační hodiny Poznámka
Pondělí 8.00–12.00, 13.00–14.00 pouze pro objednané
Úterý 8.00–12.00, 13.00–15.00 pouze pro objednané
Středa 8.00–12.00, 13.00–15.00 pouze pro objednané
Čtvrtek 8.00–12.00, 13.00–15.00 pouze pro objednané
Pátek 8.00–12.00 -