Pediatrie – náhradní výběrové řízení na rezidenční místo pro lékaře

Pracoviště:
Pediatrické oddělení
Právní vztah:
PP
Úvazek:
1.0
Datum nástupu:
dle dohody

Náplň práce

Dokument s informacemi o výběrovém řízení naleznete ZDE.

Požadavky

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami do 6. 12. 2022 do 14,00 hod. včetně, přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.


Místo podání přihlášky:

Fakultní nemocnice Bulovka, Oddělení vzdělávání, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8


Způsob doručení: poštou nebo osobně na Oddělení vzdělávání – budova č. 10 – INTERNA, 5.patro „B“, PO–ČT od 7.00 – 15.00 hod., v pátek do 14.00 hod.

Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2022 - lékařské obory – Pediatrie – II. kolo“.                                        


Seznam dokladů:

 • přihláška
 • osobní dotazník + fotografie + motivační dopis
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel/ka získal/a
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti (diplom VŠ)
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe (na druhé straně dotazníku)

 

Při nesplnění požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zák. č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolán lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a v případě předložení neúplné přihlášky a dokladů, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

 

Termín konání výběrového řízení: 7. 12. 2022 v 10.00 hod. v zasedací místnosti dětského oddělení, budova č. 15, 4.patro.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • splnění podmínek pro podání žádosti k výběrovému řízení
 • osobní předpoklady uchazeče
 • motivace uchazeče (prokazuje se motivačním dopisem v osobním dotazníku)

 

Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 5 bodů.

Kontakt

Fakultní nemocnice Bulovka, Oddělení vzdělávání, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8