Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou - největší komplexní onkologické centrum v České republice.

Centrum disponuje dostatečnou lůžkovou i ambulantní kapacitou, je vybaveno nejmodernějšími přístroji a má špičkové odborníky. Díky tomuto spojení dosahuje Komplexní onkologické centrum vynikajících výsledků v léčbě. U některých diagnóz dosahuje statisticky významně delšího přežití pacientů, než je mediánová hodnota České republiky.

Odkaz na stránky Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK zde.

 

Diagnostika a léčba zhoubných nádorů

Zásadní roli v diagnostice zhoubných nádorů hraje i kvalitní vyšetření nádoru patologem. Akreditovaná pracoviště v dnešní době individualizované a cílené terapie poskytují nejen prvotní informaci o základním typu daného nádoru, ale většina diagnóz se dnes rozpadá do dalších subtypů.

Při znalosti typu nádoru a rozsahu postižení onkolog volí optimální léčebnou strategii. V ní využívá základní léčebné modality: chirurgii, radioterapii, chemoterapii a hormonální léčbu a cílenou biologickou léčbu včetně imunoterapie.

Nejvýznamnější léčebnou terapii nádorových onemocnění představuje chirurgie. Komplexní onkologické centrum disponuje onkochirurgickými pracovišti se zaměřením na chirurgii břišní, hrudní, urologickou, gynekologickou i chirurgii hlavy a krku.

 

Přístrojové vybavení centra 

Komplexní onkologické centrum disponuje přístrojovým vybavením, které se uplatňuje při screeningu, diagnostice i terapii zhoubných nádorů:

  • Lineární urychlovače – 2 x Elekta Versa HD (2018)
  • 1x Varian Clinac DBX a Clinac 2100 C/D (2006 a 2007)
  • TerapeuNcký rentgen T200 (2006)
  • Brachyterapie Flexitron (2018)
  • CT Siemens pro diagnosNku a plánování léčby (2014)
  • CT Siemens pro plánování a simulaci (2018)
  • Mamograf Siemens Mammomat InspiraNon
  • Mamograf Hologic Selenia Dimension 3D (2019)
  • Hypertemie Alba 4000 (2005)