Odbor zdravotnické techniky a technologických zařízení

Oddělení biomedicínského inženýrství

Odpovídá za rozvoj, údržbu, revize, servis a opravy zdravotnické a laboratorní techniky a přístrojů, vyhrazených zařízení (např. zdravotnické tlakové nádoby), oblast metrologie a zajištění kalibrace měřidel a ověření stanovených měřidel.

Oddělení technologických zařízení

  • Referát ekologie

Odpovídá za komplexní zajištění úkolů souvisejících s odpadovým hospodářstvím, ekologií, ochranou životního prostředí a provoz a údržbu čistírny odpadních vod.

  • Referát měření, regulace a dispečinku

Odpovídá za zajištění provozu centrálního velína a dohledového centra, správu a údržbu ostatních technologických zařízení (vzduchotechnika, výměníkové stanice, apod.) FNB souvisejících se zdravotnickým provozem, komplexní správu a údržba rehabilitačního bazénu ortopedického pavilonu, za aktuálnost a platnost certifikátů, osvědčení, revizí a dalších dokumentů elektrických přístrojů FNB a technickotechnologických zařízení. 

  • Referát klimatizací a medicinálních plynů 

Odpovídá za komplexní správu, opravy a údržbu klimatizací FNB, zabezpečení mediplynů a s tím související správu a údržbu technickotechnologických zařízení, za aktuálnost a platnost certifikátů, osvědčení a revizí, správu linek a kompletní zajištění chodu potrubní pošty. 

  • Referát podpory a nákupu 

Odpovídá za kompletní administrativu související s provozem a údržbou zdravotnické techniky a technologických zařízení, zabezpečením medicinálních plynů, metrologií a potrubní pošty, administrací objednávek, likvidací faktur a přípravou podkladů, zejména specifikací, pro zadávání veřejných zakázek v oblasti nákupu komodit a služeb pro údržbu, opravy a rozvoj v působnosti odboru.

Vedoucí Odboru zdravotnické techniky a technologických zařízení

Ing. Ondřej Audolenský

+420 266084268 +420 603489351 ondrej.audolensky@bulovka.cz

Vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství

Ing. Jan Ševčík

+420 266084268, +420 604623719 jan.sevcik@bulovka.cz

Vedoucí oddělení technologických zařízení

Josef Jalovecký

+420 266082016, +420 731216405 josef.jalovecky@bulovka.cz

Vedoucí referátu ekologie

Monika Wildová

+420 266082062, +420 774646498 monika.wildova@bulovka.cz

Vedoucí referátu měření, regulace a dispečinku

František Havlíček

+420 266082941, +420 604226511 frantisek.havlicek@bulovka.cz

Vedoucí referátu klimatizací a medicinálních plynů

Stanislav Hes

+420 266082724, +420 603442250 stanislav.hes@bulovka.cz

Vedoucí referátu podpory a nákupu

Hana Pleskotová

+420 266083373 hana.pleskotova@bulovka.cz