Odbor zdravotnické techniky


Oddělení biomedicínského inženýrství

Odpovídá za rozvoj, údržbu, revize, servis a opravy zdravotnické a laboratorní techniky a přístrojů, vyhrazených zařízení (např. zdravotnické tlakové nádoby), oblast metrologie a zajištění kalibrace měřidel a ověření stanovených měřidel.
 

Oddělení podpory a nákupu

Odpovídá za kompletní administrativu související s provozem a údržbou zdravotnické techniky a technologických zařízení, zabezpečením medicinálních plynů, metrologií a potrubní pošty, administrací objednávek, likvidací faktur a přípravou podkladů, zejména specifikací, pro zadávání veřejných zakázek v oblasti nákupu komodit a služeb pro údržbu, opravy a rozvoj v působnosti odboru.

Vedoucí Odboru zdravotnické techniky

Ing. Ondřej Audolenský

+420 26608 4268 +420 603 489 351 ondrej.audolensky@bulovka.cz

Vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství

Ing. Jan Ševčík

+420 26608 4268 +420 604 623 719 jan.sevcik@bulovka.cz

Vedoucí referátu podpory a nákupu

Hana Pleskotová

+420 26608 3373 hana.pleskotova@bulovka.cz