Oddělení provozních činností

Do Oddělení provozních činností spadá:

  • Referát administrativní podpory a ubytování

Odpovídá za administrativní činnosti spojené s podatelnou a archivní službou, fyzický provoz telefonní ústředny, administrativní činnosti spojené s provozem pevných telefonních linek FNB, provoz ubytovny a bytů FNB, administrativními činnostmi spojenými s fakturací a rozúčtováním plynu, elektrické energie a další médií. 

  1. Podatelna, tel.: +420 26608 2188
  2. Archiv, tel.: +420 26608 2350
  3. Ústředna, tel.: +420 26608 1111
  4. Ubytovna, tel.: +420 26608 2036
  5. Administrativa, tel.: +420 26608 2003, 2989
  6. Řešení poruch pevných linek, tel.: +420 26608 3555
  • Referát zahradnické údržby

Odpovídá za koncepci zeleně v areálu FNB, výsadbu a dendrologické činnosti spojené se stromy a keři, zajištění úklidu a údržby zelených ploch, úklid a údržbu komunikací ve spolupráci s odborem dopravy, stěhování v rámci FNB a fyzickou likvidaci nepotřebného majetku FNB.
Tel.: +420 737465047
Email: zahrada-stehovani@bulovka.cz

  • Referát majetkové správy

Odpovídá za realizaci požadavků na výrobu a dodání nábytku pro oddělení a kliniky FNB.

Ve spolupráci s OEM a na základě schválených Protokolů o likvidaci majetku zajišťuje finální likvidaci vyřazeného nábytku ve spolupráci s referátem technické správy areálu.

Tel.: +420 26608 2029

Vedoucí Oddělení provozních činností

Mgr. Aleš Frýdl

+420 26608 4267, +420 605332131 ales.frydl@bulovka.cz