UA POINT FNB

Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje primární péči pro osoby z Ukrajiny v nově zřízených ambulancích označených jako UA POINT. Osoby z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, mají zajištěnou účast v systému veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnci a mají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb jako jiní pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR. 

Клінічна лікарня Буловка надає первинну допомогу людям з України у новостворених амбулаторіях під назвою UA POINT. Особи з України, які пройдуть процедуру реєстрації, мають гарантовану участь у системі державного медичного страхування як державні застраховані особи та мають повне право на надання медичних послуг, оплачуваних за рахунок медичного страхування, так само, як інші особи, застраховані у медичних страхових компаніях Чеської Республіки. 

 

Университетская больница Буловка оказывает первичную медицинскую помощь людям из Украины в недавно созданных амбулаторных клиниках, обозначенных как UA POINT. Лица из Украины, прошедшие процедуру регистрации, имеют гарантированное участие в системе государственного медицинского страхования в качестве застрахованных государством лиц и имеют полное право на предоставление платных медицинских услуг, как и другие застрахованные лица медицинских страховых компаний в Чешской Республике. 

 

UA POINT – DOSPĚLÍ, ДОРОСЛІ, ВЗРОСЛЫЕ

Ambulance se nachází v budově č. 7 (cesta k ambulanci je vyznačena modrými šipkami – viz mapa níže).
Амбулаторія знаходиться в корпусі №7 (Дорога до амбулаторії позначена синіми стрілками - дивіться карту нижче).
Амбулатория находится в здании №7 (Дорога к амбулатории отмечена синими стрелками – см. карту ниже).

Provozní doba: ÚT, ČT 7.00–15.00. Mimo ordinační hodiny UA pointů navštivte příslušnou specializovanou ambulanci (v případě akutních zdravotních obtíží). 
Години роботи: Вівторок, четвер 7.00–15.00.  У період, коли амбулаторія "UA point" не працює, звертайтеся у відповідну спеціалізовану амбулаторію (у разі гострих проблем зі здоров'ям). 
Рабочее время: Вторник, четверг 7.00–15.00. В период, когда амбулатория "UA point" не работает, обращайтесь в специализированную амбулаторию (в случае острых проблем со здоровьем). 

telefonní kontakt: +420 739 089 171
телефонний контакт: +420 739 089 171
телефон: +420 739 089 171

Pokud je to možné, doneste si s sebou prosím vyplněný anamnestický dotazník – ke stažení ZDE.
Якщо це можливо, будь ласка, візьміть із собою заповнену анамнестичну анкету – завантажте ТУТ.
Если возможно, пожалуйста, возьмите с собой заполненный анамнестический опросник – скачать ЗДЕСЬ.

UA POINT – DĚTI, ДІТИ, ДЕТИ

Ambulance se nachází v budově č. 15 (cesta k ambulanci je vyznačena modrými šipkami – viz mapa níže).
Амбулаторія знаходиться в корпусі №15 (Дорога до амбулаторії позначена синіми стрілками - дивіться карту нижче).
Амбулатория находится в здании №15 (Дорога к амбулатории отмечена синими стрелками – см. карту ниже).

Provozní doba: PO, PÁ 8.00–15.00. Mimo ordinační hodiny UA pointů navštivte příslušnou specializovanou ambulanci (v případě akutních zdravotních obtíží).  
Години роботи: ПН, ПТ 8.00–15.00.  У період, коли амбулаторія "UA point" не працює, звертайтеся у відповідну спеціалізовану амбулаторію (у разі гострих проблем зі здоров'ям). 
Рабочее время: понедельник, пятница 8.00–15.00. В период, когда амбулатория "UA point" не работает, обращайтесь в специализированную амбулаторию (в случае острых проблем со здоровьем). 

telefonní kontakt: +420 26608 2607
телефонний контакт: +420 26608 2607
телефон: +420 26608 2607

Pokud je to možné, doneste si s sebou prosím vyplněný anamnestický dotazník – ke stažení ZDE.
Якщо це можливо, будь ласка, візьміть із собою заповнену анамнестичну анкету – завантажте ТУТ.
Если возможно, пожалуйста, возьмите с собой заполненный анамнестический опросник – скачать ЗДЕСЬ.

Mapa, карту

Mapa, карту