Indikační skupiny

Slatinné lázně Toušeň se zaměřují na léčbu těchto indikačních skupin:

VI – Nemoci nervové (VI/2, VI/3, VI/8, VI/9, VI/10, VI/11);
VII Nemoci pohybového ústrojí (VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12);
X  Nemoci kožní  (X/1, X/2, X/3, X/4, X/5);
XI Nemoci gynekologické ( XI/1, XI/2, XI/3).


Přehled indikací

Nemoci nervové (skupina VI)

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenatosodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9, VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).

VI/2 – Polyneuropatie s paretickými projevy.
VI/3 – Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým  syndromem.
VI/8 – Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní. 
VI/9 – Syringomyelie s paretickými projevy.
VI/10 – Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
VI/11 – Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.) 

Nemoci pohybového ústrojí (skupina VII)

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

VII/1 - Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
VII/2 - Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
VII/3 - Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční), Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
VII/4 - Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče . Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
VII/5 - Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
VII/6 - Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
VII/7 - Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
VII/8 - Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.
VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči. 
VII/10 - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
VII/11 - Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
VII/12 - Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Nemoci kožní (skupina X)

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.

X/1 – Atopický ekzém. 
X/2 – Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.
X/3 – Toxická kontaktní dermatitis. Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa. 
X/4 – Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.
X/5 – Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.

Nemoci gynekologické (skupina XI)

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje – sirnoželezitá slatina.

XI/1 – Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů). Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. Abortus habitualis.
XI/2 – Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).
XI/3 – Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.