Centrum péče o ženu a dítě s podezřením na vrozenou vývojovou vadu

 

Těhotným ženám a novorozencům jsme, díky mezioborové spolupráci, schopni nabídnout komplexní péči od prenatální diagnostiky a komplexního poradenství v těhotenství přes vedení porodu až po novorozeneckou chirurgii vybraných vrozených vývojových vad, a to včetně operací předčasně narozených dětí. 

Činnost centra zajišťuje v úzké spolupráci odborný zdravotnický personál Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK, Neonatologického oddělení a Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Cílem centra je pomoci rodinám, které čekají dítě s podezřením na vrozenou vývojovou vadu. Rodiče nenarozeného dítěte, u nějž ultrazvukové vyšetření v těhotenství stanoví podezření na přítomnost vrozené vady často prožívají nejistotu až do doby potvrzení vady a určení dalšího postupu. Nezřídka pak hledají informace sami a obtížně se v nich orientují. Centrum rodičům nabízí odborné konzultace, poradenství a pomoc s organizací péče.

 

Diagnostika

Gynekologicko-porodnická klinika FNB a 1. LF UK nabízí těhotným ženám preventivní screeningové vyšetření morfologie plodu. V případě, že je diagnostikováno podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu je důležité zbavit rodiče nejistoty, poskytnout jim možnost dozvědět se, co čeká jejich dítě, ale i je samotné, a jaké kroky budou následovat.
 

Příprava plánu optimální péče

Díky nastavené mezioborové spolupráci jsme v rámci Oddělení dětské chirurgie a traumatologie schopni na jednom místě nabídnout jasný plán optimální péče, bez nutnosti složitě se objednávat do jiného specializovaného zařízení.
 

Operativa vrozených vývojových vad

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie zajišťuje novorozeneckou operativu u vrozených vývojových vad, jako jsou např. vývojové vady trávicího traktu – atrézie duodena, tenkého a tlustého střeva či anorektální malformace (vrozená onemocnění konečníku a řitě). Po domluvě s rodinou jsme připraveni nabídnout, v rámci ambulance nebo u lůžka při hospitalizaci, podrobnou konzultaci nálezu. Nastíníme možnost léčby, vysvětlíme přesný operační postup, popíšeme předpokládaný pooperační stav a případné životní změny, které by operovaného novorozence čekaly. Stejné konzultace nabízíme také rodinám s novorozencem, které jsou hospitalizované na oddělení šestinedělí nebo na neonatologii, a to přímo u lůžka. Následná operativa probíhá na kvalitně vybavených operačních sálech a pacient je v rukou specialistů s dlouholetou praxí. Každá vrozená vývojová vada by měla být průběžně kontrolována až do dospělosti, proto je u nás samozřejmostí nejen pooperační sledování pacientů, ale i dlouhodobá dispenzarizace, tedy soustavná odborná lékařská péče ve specializovaných ambulancích.
 

Pooperační péče

Celého procesu poradenství se od počátku účastní také neonatologové, kteří stanovují možnosti péče o novorozence po daném chirurgickém výkonu. Neonatologické oddělení naší nemocnice může poskytnout intenzivní pooperační péči o novorozence s vybranými vrozenými vývojovými vadami. Pracujeme se špičkovou diagnostickou technikou a k dispozici máme i sofistikovanou ventilační či oběhovou podporu.

 

Kontaktní informace

  • Pro konzultaci jsme k dispozici každé pondělí 13.00–15.00.
  • Najdete nás na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie v prvním patře budovy č. 5.
  • Objednat se můžete na telefonním čísle +420 26608 2164.
  • Informace vám rádi poskytneme také prostřednictvím e-mailu: jan.skvaril@bulovka.cz (primář MUDr. Jan Škvařil, Ph.D.).