Lůžková část

Lůžkové oddělení: +420 26608 2216
Jednotka intenzivní péče (JIP): +420 26608 2556

Oddělení dětské chirurgie se v areálu nemocnice nachází v budově 5 (1. patro).

Návštěvní hodiny:
PO–PÁ 14.30–17.30
SO–NE, svátky 13.00–20.00 

Ve výjimečných případech lze realizovat návštěvu mimo tuto dobu, vždy však po domluvě s ošetřujícím lékařem. Doporučujeme menší počet návštěvníků (max. 2), neboť rozsáhlejší návštěvy spíše nemocné dítě zatíží a navíc ruší pacienty ostatní. Kromě toho jsou prostorové disposice oddělení omezené. Výše uvedenou návštěvní dobu laskavě využívejte racionálně (umožňuje to vystřídání několika členů rodiny) a mějte na paměti, že zejména pacienti čerstvě po operacích či úrazech potřebují především odpočívat. Přinášení jakéhokoliv jídla či pamlsků hospitalizovaným dětem hrozí porušením léčebného režimu. Z nápojů je možné dítěti přinést neslazenou minerálku či neperlivou stolní vodu. Jiné nápoje též mohou narušit dietu.

Informace o stavu nemocných

Před každým pokojem na lůžkové stanici je umístěna tabulka, na které se dočtete, kdo je ošetřujícím lékařem na daném pokoji a na jakém telefonním čísle jej naleznete. Vzhledem k obvyklému provozu oddělení je vhodné informovat se o zdravotním stavu Vašeho dítěte v době od 14.30 do 15.00, kdy se ošetřující lékaři zpravidla věnují administrativní činnosti. Mějte přitom prosím na zřeteli, že tato doba není pevně stanovena a ošetřující lékař Vašeho dítěte může operovat nebo pracovat na ambulanci. Po většinu návštěvní doby probíhá již pohotovostní služba a lékaři se během této doby starají o akutní případy. Proto Vám nemohou často podat informaci ihned. Telefonické informace nejsou z právního hlediska vhodné. Lze jich využít jen po předchozí ústní domluvě s ošetřujícím lékařem. O propuštění dítěte budete informováni v předstihu. V určený den je účelné se informovat na pracovně sester, kdy Vám sestra propuštění dítěte potvrdí, o jeho zdravotním stavu Vám však informaci podat nesmí.

 

Jednotka intenzívní péče

Disponuje 4 lůžky. Je zde poskytována péče nemocným dětem po operacích a po těžších poraněních vč. sdružených poranění a polytraumat.

 

Standardní lůžková stanice

Disponuje celkem 16 lůžky. V této části je poskytována léčebně preventivní péče pacientům s běžnými chirurgickými onemocněními a poraněními.
Pokoje jsou rozděleny podle potřeb péče o nemocné děti dle následujícího schématu:

  • 1 pokoj dětí školního věku – dívek
  • 1 pokoj dětí školního věku – chlapců
  • 4 pokoje matek s dětmi (2+2)
  • 2 nadstandardní pokoje

Provozní schéma oddělení:

  • 7.00–8.00 – ranní hygiena, vizita, snídaně
  • 8.00–13.00 – operační program, ambulance, předškolní a školní výuka, oběd
  • 13.00–14.30 – polední klid nemocných, odpolední vizita
  • 15.00–20.00 – pohotovostní režim, některé plánované léčebné úkony u hospitalizovaných pacientů, svačina, večeře.
  • 20.00–7.00 – pohotovostní režim, noční klid pacientů