Oddělení dětské chirurgie a traumatologie

  Upozornění - rekonstrukce čekárny  

Pro zvýšení komfortu našich pacientů na Oddělení dětské chirurgie probíhá rekonstrukce čekárny. Omlouváme se za ztížené podmínky při návštěvě oddělení. 

Děkujeme za pochopení!
Personál Oddělení dětské chirurgie a traumatologie

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie pečuje o pacienty ve věku od 0 do 18 let. Hlavní náplní odborné činnosti oddělení je břišní chirurgie, traumatologie, urologie, proktologie, novorozenecká chirurgie, popáleninová medicína u dětí do 3 let, plastická chirurgie dětského věku ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie. 

Úzce spolupracuje s klinikami a odděleními FNB zabývajícími se medicínou dětského věku. Oddělení dětské chirurgie má vyčleněn 1 operační sál v rámci operačního traktu Chirurgické kliniky. V době pohotovostní služby využívá operační trakt dle momentální situace v součinnosti s Chirurgickou klinikou.

Na oddělení dětské chirurgie probíhá postgraduální výuka lékařů před atestací. Lékaři oddělení se aktivně zúčastňují republikových i mezinárodních sjezdů týkajících se problematiky dětské chirurgie a jejích specializací. Oddělení dětské chirurgie též slouží jako školící stanice pro některé střední a vyšší zdravotní školy.

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie se v areálu nemocnice nachází v budově 5 (1. patro).

Ambulance +420 26608 2558
Kartotéka +420 26608 2164
Lůžková část +420 26608 2216
JIP +420 26608 2556