AKREDITOVANÉ KVALIFIKAČNÍ KURZY

Sanitář

Plánované termíny: 13. 5. – 12. 6. 2024

 OBSAZENO  Kapacita kurzu již byla naplněna a není možné se do něj přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Kapacita kurzu: max. 25 osob
Průběh konání: intenzivní kurz realizován denní formou studia v průběhu jednoho měsíce
Podmínky pro přijetí:

  • ukončené základní vzdělání
  • plnoletost v době zahájení kurzu
  • dobrý zdravotní stav
  • předložení potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B
    (min. aplikace 1. očkovací dávky)

Cena kurzu: 9.500,- Kč (osvobozeno od DPH)

Přihláška ke stažení ZDE 

Bližší informace:
Jitka Smetanová, Oddělení vzdělávání
Tel.: +420 26608 2534, e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz, vzdelavani@bulovka.cz

 

CERTIFIKOVANÉ KURZY

Péče o pacienty s implantovaným podkožním portem

Kurz je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologické asistenty a zdravotnické záchranáře.

Plánované termíny: 4. 11. – 8. 11. 2024

Kapacita kurzu: 15 osob
Délka studia: 1 týden, kurz je realizován denní formou studia je zakončen závěrečnou zkouškou.
Cena kurzu: 4.500,- Kč (osvobozeno od DPH)

Přihláška ke stažení ZDE

Bližší informace:
Jitka Smetanová, Oddělení vzdělávání
Tel.: +420 26608 2534, e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz, vzdelavani@bulovka.cz

 

Komplexní péče o epidurální katetr včetně aplikace

Kurz je určený pro všeobecné sestry a porodní asistentky.

Plánované termíny: 10. 6. – 14. 6. 2024
Kapacita kurzu: 10 osob
Délka studia: 1 týden, kurz je realizován denní formou studia je zakončen závěrečnou zkouškou.

Cena kurzu: 5.000,- Kč (osvobozeno od DPH)

Přihláška ke stažení ZDE

Bližší informace:
Jitka Smetanová, Oddělení vzdělávání
Tel.: +420 26608 2534, e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz, vzdelavani@bulovka.cz

 

Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii

Kurz je určený pro všeobecnou sestru a porodní asistentku, které pracují na pracovištích poskytujících zdravotnickou péči dětským pacientům.

Plánované termíny: zatím není stanoven

Kapacita kurzu: 15 osob
Délka studia: 1 týden (20 hod. teorie + 20 hod. praxe). Kurz je realizován denní formou studia a je zakončen závěrečnou zkouškou.
Cena kurzu: 4.500,- Kč (osvobozeno od DPH)

Přihláška ke stažení ZDE

Bližší informace:
Jitka Smetanová, Oddělení vzdělávání
Tel.: +420 26608 2534, e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz, vzdelavani@bulovka.cz

 

Radiologická fyzika v radioterapii (certifikovaný kurz) 

Kurz je určený pro radiologické fyziky.

Plánované termíny: zahájení 10. 11. 2022 (předpokládaná délka studia je dva roky)

Kapacita kurzu: 10 osob
Cena kurzu: 54.450,- Kč (osvobozeno od DPH) Úhrada bankovním převodem na č. účtu 5177551003/2700, variabilní symbol 100010, do poznámky nutno uvést příjmení účastníka.

Přihláška ke stažení ZDE 

Bližší informace:
Mgr. Pavla Nováková, vedoucí Radiofyzikálního odboru
Tel.: +420 26608 4350, e-mail: pavla.novakova@bulovka.cz

 

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

Kurz je určený pro radiologické asistenty.
Plánované termíny: zahájení 6. 11. 2023 (předpokládaná délka studia je dva roky)

Kapacita kurzu: 20 osob

Bližší informace:
Mgr. Pavla Nováková, vedoucí Radiofyzikálního odboru
Tel.: +420 26608 4350, e-mail:  pavla.novakova@bulovka.cz