Praxe

Pokyny pro zájemce o odbornou praxi

Odbornou praxi ve Fakultní nemocnici Bulovka je možné realizovat na základě oboustranně podepsané Objednávky studenta (pokud je uzavřená rámcová smlouva mezi školou/univerzitou a FNB), případně individuální smlouvy.

Odborné praxe v rámci povinné výuky mediků a studentů jsou realizovány bezplatně. Praxe nad rámec povinné výuky se řídí platným ceníkem FNB.

Nejméně 30 dní před zahájením praxe si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení FNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky a oddělení).

Následně na Oddělení vzdělávání zašle originál případně osobně doručí kompletně vyplněnou a ze strany školy/univerzity potvrzenou:

  • Objednávku odborné praxe (v případě uzavřené rámcové smlouvy)

nebo

  • Individuální smlouvu (včetně povinných příloh)

Do smlouvy vyplnit:

  • Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČO: 00064211 zastoupena:
  • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., NLPP – na základě pověření (medici 3. – 6. ročník a studenti farmacie) nebo
  • Mgr. Soňa Mendlová, NOP – na základě pověření (studenti zdravotnických oborů)

přesný termín, název kliniky/oddělení, školitele apod.                      

 

Pokyny pro zájemce o šetření v rámci závěrečné práce 

STUDENTI VOŠ/VŠ/univerzit

Šetření v rámci závěrečné práce ve FNB je možné realizovat na základě uzavřené individuální smlouvy mezi studentem a Fakultní nemocnicí Bulovka a řídí se platným ceníkem FNB. Zaměstnanci FNB a studenti škol/univerzit, se kterými má FNB uzavřenou rámcovou smlouvu o poskytnutí odborné praxe v rámci povinné výuky provádí šetření bezplatně.

Nejméně 30 dní před zahájením praxe si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení FNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky a oddělení).

Následně na Oddělení vzdělávání zašle originál, případně osobně doručí: 

  • žádost o umožnění šetření v rámci závěrečné práce studentů VOŠ/VŠ/univerzit (kompletně vyplněnou a ze strany studenta podepsanou),
  • vzor dotazníku, vzorové otázky rozhovoru, osnovu kazuistiky apod.,
  • potvrzení o studiu.

 

Kontakt

Jitka Smetanová, tel. 266 08 2533, e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz

 

Formuláře