Chladicí čepice Paxman Scalp Cooling System

Metoda, která brání ztrátě vlasů při léčbě chemoterapií 

Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK jako jedno z mála zdravotnických pracovišť v ČR disponuje přístrojem pro chlazení pokožky hlavy, který mohou využít indikovaní onkologičtí pacienti v rámci léčby v našem Komplexním onkologickém centru.

ALOPECIE (vypadávání vlasů) postihuje více než 75 % onkologických pacientů léčených chemoterapií. Chlazení pokožky hlavy během aplikace chemoterapie tomu může zabránit. Speciální chladicí čepice udržuje pokožku hlavy na zhruba 5 °C.

Chladicí terapie není hrazena ze zdravotního pojištění. Cena za použití přístroje činí 500 Kč za hodinu. Pacient si ji hradí přímo na oddělení platební kartou vždy před zahájením jednotlivého cyklu. Aplikace probíhá v Ústavu radiační onkologie FNB, budova č. 6, 1. patro.

”Ztráta vlasů patří mezi pacienty k nejobávanějším vedlejším účinkům chemoterapie. Pro využití chladicích čepic jsou indikováni pacienti, kteří se u nás léčí ambulantně a je u nich velká pravděpodobnost ztráty vlasů (např. léčba antracykliny nebo taxany). Chladicí čepice Paxman mají velmi dobré výsledky u pacientek léčených s karcinomem prsu. Při správném používání lze zabránit ztrátě vlasů až o 80 %, vlasy navíc dorůstají mnohem rychleji i během samotné léčby.“ MUDr. Lucie Reifová vedoucí lékařka ambulantního oddělení Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK.

Paxman Scalp Cooling System