Nemocniční oddělení

Nemocniční oddělení disponuje 60 lůžky na třech nemocničních stanicích, na kterých jsou hospitalizovaní pacienti, u kterých léčebné postupy nebo celkový stav neumožňují ambulantní formu léčby.  

Na nemocničním oddělení je prováděna nejen komplexní onkologická léčba, ale též léčba podpůrná, zahrnující např. léčbu bolesti či nutriční péči v plném rozsahu; jsou prováděny pravidelné konzultace ohledně farmakoterapie a je navázána široká spolupráce s ostatními klinikami a nemocnicemi. Je poskytována nejen akutní péče, ale i péče paliativní a terminální.   

Nemocniční oddělení úzce spolupracuje se sociálními pracovnicemi naší nemocnice tak, aby byli pacienti sociálně zajištěni i po ukončení hospitalizace. Pacientům je k dispozici psycholog, nemocniční kaplan a pravidelně za nimi docházejí dobrovolníci z neziskové organizace Amélie.

Součástí nemocničního oddělení je rovněž samostatná místnost pro komunikaci s pacienty a jejich příbuznými. Pacientům je k dispozici společenská místnost s knihovnou.

Nemocniční oddělení se nachází v 1., 2. a 3. patře pavilonu 6/A

Návštěvní hodiny: PO–PÁ 14–18

 

Jak se na hospitalizaci připravit

Pacient se dostaví k hospitalizaci po předchozím objednání v 9 hodin do přijímací kanceláře v přízemí pavilonu 6/A a přinese s sebou příslušnou zdravotní dokumentaci

 

Co je potřeba vzít sebou k hospitalizaci

  • občanský průkaz
  • průkaz pojišťovny
  • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud jej pacient má vystaven
  • hygienické a toaletní potřeby
  • obuv na přezutí
  • osobní prádlo
  • pyžamo a župan
  • speciální pomůcky, např. pomůcky pro aplikaci inzulínu, korzet, hole, kolostomické pomůcky