Kontakty

Přednostka 1. LF UK

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

+420 26608 4101

Primář

MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA

+420 26608 4251 miloslav.pala@bulovka.cz

Vrchní sestra

Mgr. Věra Čermáková

+420 26608 4103 vera.cermakova@bulovka.cz

Zástupce primáře, vedoucí lékař nemocničního oddělení

Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

+420 26608 4516 petra.holeckova@bulovka.cz

Vedoucí lékař radioterapeutického oddělení

MUDr. Tereza Drbohlavová

+420 26608 4311 tereza.drbohlavova@bulovka.cz

Vedoucí lékař ambulantního oddělení

MUDr. Lucie Reifová

+420 26608 4281 lucie.betlachova@bulovka.cz

Sekretariát

Hana  Junková
+420 26608 4513
hana.junkova@bulovka.cz