Lázeňská léčba gynekologických onemocnění

Fakultní nemocnice Bulovka provozuje Slatinné lázně Toušeň.

Léčba gynekologických onemocnění má v lázeňské péči dlouholetou tradici a velice dobré výsledky. V Lázních Toušeň je řešeno celé spektrum gynekologických indikací, od léčby pooperačních stavů, chronických gynekologických zánětů, funkčních poruch až po poruchy ovariálních funkcí a dalších gynekologických problémů. 

Cílem lázeňského pobytu v případě gynekologických onemocnění je zejména nastolení tělesné a duševní rovnováhy a sladění procesů z hlediska fungování celého organismu.  Nabízené procedury upravují prokrvení ženských reprodukčních orgánů a šetrným způsobem tak podporují léčbu gynekologických onemocnění. 

⇢  Internetové stránky Slatinných lázní Toušeň.

„Při léčbě využíváme přírodní léčivé zdroje. Blahodárně působí hlavně místní sirnoželezitá slatina, která při aplikaci formou slatinných koupelí a zábalů zlepšuje prokrvení ženských reprodukčních orgánů. Tato procedura významně omezuje vznik pooperačních a pozánětlivých srůstů a snižuje riziko neplodnosti,“ říká Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta 1. LF UK a Gynekolickoporodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka, která Slatinné lázně Toušeň provozuje. „Příroda, v našem případě unikátní slatina, pomáhá i ženám, které se dosud neúspěšně léčily v některém z center asistované reprodukce. Z toho důvodu jsou pak lázně ještě před dalším pokusem o umělé oplodnění ženám doporučovány,“ dodává přednosta. 

Nedílnou součástí léčebného plánu jsou také účinná cvičení, zaměřená na jednotlivé gynekologické indikace, jako je např. známé cvičení dle Mojžíšové. Klientkám je zde nabízena také ambulantní péče, kdy si mohou po všech procedurách odpočinout v klidu svého domova a nemusí využívat nabídky ubytování přímo v lázních.