Výuka a vzdělávání

Sekretariát kliniky bude mít v tomto roce dovolenou v termínu 10. 8.–14. 8. Mimo tyto termíny mohou studenti navštívit sekretariát denně 9.00–12.00, nebo si domluvit termín na telefonním čísle +420 26608 3229.

Pregraduální výuka

Na Gynekologicko-porodnické klinice (GPK) Fakultní nemocnice Bulovka probíhá výuka pregraduálních studentů lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Organizována je formou dvoutýdenního bloku v pátém ročníku. Zahrnuje praktickou výuku na jednotlivých pracovištích kliniky, semináře a přednášky. Na klinice probíhá výuka české i anglické paralelky. Přijímáme zahraniční studenty na krátkodobé i dlouhodobé stáže – např. v rámci programu Socrates/Erasmus.

Organizace studijního pobytu na klinice

  • Studenti se shromáždí v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, Praha 8, a to v pondělí v 8.00 (v týdnu, kdy stáž začíná).
  • Je potřeba s sebou nosit bílý plášť, obuv na přezutí, visací zámek k šatní skříni a psací potřeby.
  • Praktická výuka formou stáže probíhá na jednotlivých odděleních kliniky od 8.00 do 10.30, přednášky v posluchárně v přízemí kliniky od 10.30 do 12.00.
  • Podmínkou udělení zápočtu je 90% účast na stážích a přednáškách a prokázání znalostí z oblastí, se kterými byli studenti v průběhu svého pobytu na klinice seznámeni.

 

Postgraduální výuka

GPK je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro školení lékařů aspirujících na získání specializované způsobilosti v oboru Gynekologie a porodnictví. Pracoviště je akreditováno Evropskou společností porodnictví a gynekologie (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology – EBCOG) a nabízí stáže pro lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví.

GPK je rovněž akreditována Evropskou urogynekologickou společností (European Urogynecologic Association – EUGA) a MZ ČR pro obor Urogynekologie a nabízí postgraduální školení v tomto oboru. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Urogynekologie.

GPK byla dále udělena MZ ČR akreditace I. stupně pro obor Dětská gynekologie. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Dětská gynekologie.

  • Zájemce o stáže na GPK prosíme, aby kontaktovali sekretariát přednosty (+420 26608 3229), kde dostanou podrobné informace týkající se stáží.
  • Zástupce přednosty pro výuku: as. MUDr. Karel Hurt, DrSc.