Gynekologicko-porodnická klinika

Vítáme vás na stránkách Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK.

Pacientkám poskytujeme komplexní péči v celém spektru oboru gynekologie a porodnictví. Zaměřujeme se zejména na minimálně invazivní chirurgii, onkogynekologii, urogynekologii, dětskou gynekologii aperinatologii. Ve spolupráci sintermediárním centrem novorozeneckého oddělení zajišťujeme péči pacientkám s rizikovým i fyziologickým těhotenstvím a porodem. Podporujeme přirozené porody. Klademe důraz na profesionální a zároveň lidský a individuální přístup. Naším cílem je poskytování kvalitní odborné péče v souladu s poznatky moderní medicíny.

V roce 2019 vzniklo v rámci naší porodnice Centrum porodní asistence, v němž jsou fyziologické porody vedené pouze porodními asistentkami.

Naším úkolem není rozhodovat za pacientku, ale poskytnout jí dostatek informací, aby se mohla rozhodnout sama.“

Přednosta kliniky 
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

„Odbornost, profesionalita a respektující lidský 
přístup jsou naší prioritou.

Primář kliniky 
MUDr. Peter Koliba, MHA