Centrum porodní asistence

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF Univerzity Karlovy a Neonatologickém oddělení. 

Založeno bylo v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

CPA nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod v CPA probíhá pod vedením porodní asistentky. 

CPA má jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný lékař. Díky umístění CPA přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost okamžitého řešení případných komplikací a kdykoliv je k dispozici konzultace lékaře. Naším cílem je spokojená maminka a zdravé dítě.

CPA je systém poskytované péče porodní asistentkou a samotný porod může probíhat jak na klasickém porodním sále, tak i v porodním apartmánu.