Garantované centrum virových hepatitid

Objednání

+42026608 2753, +42026608 2779 (denně 7.00–15.00)
Své dotazy týkající se hepatitid směřujte na on-line poradnu: hepatologie@bulovka.cz

Ordinační hodiny

MUDr. Viktor Aster, Ph.D. (PO 8.00–15.00, PÁ 8.00–12.30)
MUDr. Jana Moravcová (PO až ST 8.00–12.30)
MUDr. Dan Veselý (ÚT 8.00–12.30)
MUDr. Pavlína Kadeřávková (PO až ST 8.00–15.00)
MUDr. Zuzana Drabová (PO 13.00–15.00)

 

O Centru pro diagnostiku a léčbu virových hepatitid

Vítejte v Centru pro diagnostiku a léčbu virových hepatitid garantovaném Českou hepatologickou společností a Společností infekčního lékařství ČLS JEP. Ve specializovaných ambulancích poskytujeme komplexní péči o pacienty s virovou hepatitidou. Cílíme především na časnou diagnostiku a léčbu osob s chronickým zánětlivým onemocněním jater způsobeným virem hepatitidy typu B a C (HBV a HCV). 

Využíváme moderní postupy při diagnostice a sledování vývoje jaterního postižení (fibrózy) v průběhu léčby. Naše pracoviště disponuje přístrojem k provedení tranzientní elastografie jater (FibroScan®). Jedná se o neinvazivní a nebolestivé ultrazvukové vyšetření založené na měření tuhosti jaterní tkáně. Tato ověřená metoda dnes v řadě případů nahrazuje biopsii jater. Vyšetření provádíme u pacientů nalačno.

Indikací k vyšetření naším specialistou je často náhodně zjištěná pozitivita protilátek proti virové hepatitidě typu B anebo C z krve při preventivním či předoperačním vyšetření, v případě těhotných žen nebo u pacientů před plánovanou biologickou léčbou pak v rámci screeningu. Vyšetření protilátek proti virovým hepatitidám by měl provést každý lékař u pacienta s nejasnou jaterní lézí, chronickou virovou hepatitidou však mohou být postiženi i lidé s normální hladinou jaterních transamináz.

Nově dokážeme potvrdit diagnózu hepatitidy C rychlými PCR testy (výsledek je tzv. "na počkání"). Do několika dní je na našem pracovišti možno zahájit léčbu hepatitidy C, která je formou tablet, zcela bez nežádoucích účinků, nevyžaduje hospitalizaci a má prakticky stoprocentní efekt. Po léčbě hepatitidy C je pacient zcela neinfekční. Přestože je tato léčba velmi nákladná, je plně hrazena zdravotními pojišťovnami (pro pacienta bezplatná). Naše pracoviště v současné době disponuje dostatečnými finančními prostředky pro léčbu virových hepatitid.