Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz

Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz je jediným zařízením v civilním sektoru České republiky, které se věnuje izolaci a léčbě pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami nebo podezřením na ně. Jde například o krvácivé horečky typu lassa, ebola nebo plicní mor. Skupina tzv. importovaných onemocnění dále zahrnuje například cestovatelské průjmy, břišní tyfus, malárii, horečku dengue a celou řadu dalších. Centrum je vybaveno pro standardní péči o tyto pacienty třemi speciálními bioboxy, které zajišťují ochranu okolí před šířením nebezpečných virů a bakterií a ochraňují i ošetřující personál, který se pohybuje ve speciálních ochranných prostředcích. 

Centrum disponuje i boxem pro intenzivní péči typu BSL3, do kterého jsou umisťováni pacienti s výše popsanými diagnózami, kteří vyžadují intenzivní léčbu jako je umělá plicní ventilace, očišťovací metody jako je např. dialýza. S pacienty pracuje speciálně vyškolený personál, který je pacientům schopný poskytovat péči 24 hodin denně. 

 

Vybavení bioboxu typu BSL 3

Lůžko je vybaveno moderními přístroji, které zajišťují sledování fyziologických funkcí pacienta – monitory životních funkcí, lineárními dávkovači, ventilátorem k plicní ventilaci, EKG, defibrilátorem, zvlhčovačem plicních cest a dalšími. Biobox navíc disponuje komorou vybavenou dekontaminační sprchou, kde si ošetřující personál po bezprostředním opuštění zařízení provádí oplach ochranného oděvu vodou s příměsí Persterilu, dezinfekčního přípravku s aktivní složkou kyseliny peroxyoctové. Tím se eliminuje možná nežádoucí nákaza personálu od hospitalizovaného rizikového pacienta. Oplach je možný pouze za přísných hygienických podmínek, kdy oplachová voda odteče nerezovým odpadem do dekontaminační jednotky, kde se dále vysterilizuje a „převaří“.

Prostor bioboxu disponuje rovněž autonomní vzduchotechnikou, parním sterilizátorem, kamerovým systémem, dorozumívacím zařízením personálu s pacientem či jednotkou pro demineralizaci vody. 

Při příjmu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou chorobu se přes počítačovou jednotku přepne prostor bioboxu do podtlakového režimu, aby bylo zabráněno proudění vzduchu ven z místnosti. V této fázi k pacientovi přichází ošetřující personál, který je oblečen ve speciálním ochranném obleku. Po sérii nutných vyšetření, zajištění všech životních funkcí a stabilizaci pacienta odchází personál přes dekontaminační místnost ven z prostoru bioboxu.

Celkové náklady na rekonstrukci jednotky intenzivní péče a vybudování bioboxu činily 23 mil. Kč. Fakultní nemocnice Bulovka získala dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši zhruba 10 mil. Kč. Stavební práce ve výši téměř 2 mil. Kč financoval Magistrát hl. m. Prahy.