ENGLISH  

HIV centrum

Klinika infekčních nemocí, budova č. 7, 2. patro, vchod z venkovního balkonu, označeno jako Speciální ambulance

Provozní doba centra
PO–PÁ 6.30–14.00

Krevní odběry jen pro objednané
PO–ČT 6.30–8.15

Krevní odběry pro neobjednané
PO–ČT 9.00–12.00 hod.

Telefonní číslo: +420 26608 2629, +420 26608 2772
E-mail: hiv@bulovka.cz

 

HIV centrum je součástí Kliniky infekčních nemocí FNB 1., 2.a 3. LF UK. Toto pracoviště se věnuje výhradně problematice infekce HIV a je největší svého druhu v České republice. V dlouhodobé péči je zde registrováno více než 1900 osob s diagnózou HIV. Zdejší tým tvoří zkušení lékaři – specialisté v oboru infekčního lékařství, zdravotní sestry a administrativní pracovníci. Na návazné péči o pacienty HIV centra se podílí mnoho dalších medicínských i nemedicínských specializací v rámci celé Fakultní nemocnice Bulovka. Součástí práce jsou i preventivní metody, například před – a potestové poradenství v otázkách HIV a dalších infekčních onemocnění, a stejně tak i provádění samotného HIV testování. Vzhledem k propojení s lékařskými fakultami na tomto pracovišti probíhá výuková a výzkumná činnost. 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: hiv@bulovka.cz

 

Objednání

Objednání nových i dlouhodobě sledovaných (dispenzarizovaných) osob.

Objednejte se k nám do HIV centra buď e-mailem nebo telefonicky.

Telefonní číslo: +420 26608 2629, +420 26608 2772

E-mail: hiv@bulovka.cz

Informace pro nové pacienty
Byla vám nově zjištěna diagnóza HIV nebo jste dosud byl(a) pro infekci HIV sledován(a) v jiném Centru v ČR nebo v zahraničí a rád(a) byste byl(a) odborně sledován(a) v našem Centru? Objednejte se k nám do HIV centra buď e-mailem nebo telefonicky.

Co bude následovat? 
V nejbližším možném termínu proběhne krátký rozhovor s lékařem, který vám vysvětlí nejdůležitější aspekty infekce HIV, další postup a léčbu (u nově diagnostikovaných osob). Následně obdržíte termín na vstupní krevní odběr a také termín k lékaři na vstupní klinické vyšetření.

 

Testování HIV bez objednání

Krevní odběry pro neobjednané
PO–ČT 9.00–12.00 hod.

Testujeme odběrem žilní krve: tento test je nejpřesnější. Výsledek je znám další pracovní den a podmínkou je druhá návštěva v poradně. Tento test vyšetřuje protilátky proti viru HIV (druhy HIV1 a HIV2) a antigen p24. Testování je u nás bezplatné, hrazené z prostředků zdravotního pojištění, kartičku pojištěnce vezměte prosím s sebou.

Infekci HIV může spolehlivě odhalit pouze HIV test. I zcela zdravě vypadající člověk může být infikován. HIV infekce může probíhat řadu let skrytě bez výraznějších projevů, které jsou typické pro ostatní sexuálně přenosná onemocnění.

 

PrExpoziční profylaxiE HIV (PrEP HIV)

PrEP program představuje možnost účinné ochrany před infekcí HIV. Zájemci jsou do tohoto programu zařazeni po konzultaci s odborníkem a absolvování nezbytných vyšetření. Preventivní léčba samotná spočívá v každodenním užíváním léků, která dokáží ochránit před infekcí HIV. Osoby v tomto programu jsou průběžně, po celou dobu léčby, kontrolovány lékařem – specialistou. PrExpoziční profylaxe může být ideálním řešením pro některé osoby, ale není zdaleka jediným způsobem ochrany před HIV. Také není vhodná pro všechny. Přijďte se poradit s našimi odborníky o výhodách tohoto programu a o tom, zdali jste vhodným kandidátem. 

S žádostí o prExpoziční profylaxii HIV se objednejte se k nám do HIV centra, na úvodní konzultaci, buď e-mailem nebo telefonicky.

Telefonní číslo: +420 26608 2629, +420 26608 2772

E-mail: hivprep@bulovka.cz

Co bude následovat?
Obdržíte termín k úvodní konzultaci, kde s lékařem prodiskutujete veškeré aspekty této ochranné terapie a posoudíte, zda je pro vás vhodná. Absolvujete vstupní laboratorní vyšetření, která jsou podmínkou pro zahájení léčby.

Vedení centra

Vedoucí HIV/AIDS centra

MUDr. David Jilich, Ph.D.

+420 26608 2629 +420 26608 2706 david.jilich@bulovka.cz