Oddělení bezpečnosti a krizové připravenosti

 

Do činnosti oddělení spadá:

  • Referát ostrahy
  • Referát technického zabezpečení
  • Referát BOZP-PO

Vedoucí oddělení

Ing. Tereza Kalivodová

+420 26608 2597 +420 731 233 363 tereza.kalivodova@bulovka.cz

Referát ostrahy

Jaroslav Kopecký

+420 26608 2484 jaroslav.kopecky@bulovka.cz

Referát technického zabezpečení

Bc. Nikola Daskalov

+420 26608 2112 nikola.daskalov@bulovka.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Miloslava Volrábová

+420 26608 2602 miloslava.volrabova@bulovka.cz

Požární ochrana (PO)

Miloš Mendl

+420 26608 4343 milos.mendl@bulovka.cz