Stipendijní programy

Fakultní nemocnice Bulovka má v letošním školním roce vypsány stipendijní programy pro tyto studijní obory:

 • všeobecná sestra
 • dětská sestra
 • praktická sestra
 • lékař
 • farmaceutický asistent 
 • zdravotní laborant 
 • nutriční terapeut
 • radiologický asistent
 • fyzioterapeut
 • biomedicínský inženýr 

stipendijní příspěvek mohou pobírat studentky a studenti:

 • od 4. ročníku oboru praktická sestra,
 • od 5. ročníku v případě studia na některé z lékařských fakult,
 • od 2. ročníku v případě všech výše uvedených oborů.

⇢ výše příspěvku je 10 000 Kč / pouze praktická sestra 5 000 Kč.

⇢ stipendium je určeno pro studenty v prezenčním programu.

⇢ stipendium lze získat kdykoliv během roku.

⇢ student má závazek odpracovat ve FNB stejnou dobu, po kterou bylo stipendium pobíráno (min. 6 měsíců).

 

Vyplněnou žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete (poštou či e-mailem) na níže uvedený kontakt.

Materiály ke stažení zde:

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Švančarová
Tel.: 266 084 114
lenka.svancarova@bulovka.cz

Těšíme se na Vás!
Fakultní nemocnice Bulovka