Oddělení controllingu a analytiky

Pracoviště se zabývá tvorbou centrální znalostní databáze a rozvojem business intelligence, připravuje dashboardy a reporty pro rozhodování vyššího a středního managementu, zabývá se implementací nových postupů v oblasti controllingu zdravotnictví. 

Dále zajišťuje vyřizování externích požadavků na data nemocnice, komplexní koordinací a usměrňováním systémových prací, finanční analýzou klinických i technicko-hospodářských pracovišť, ověřováním finančních alokací. Oddělení se dále podílí na tvorbě rozpočtů jednotlivých nákladových středisek, vytváří analýzu a metodiku finančních ukazatelů. V rámci organizační struktury spadá pod Odbor interního auditu a controllingu.

Vedoucí oddělení

Ing. BcA. Šimon Štefanides

+420 725 524 764 simon.stefanides@bulovka.cz