Úsek léčebně preventivní péče

Náměstek pro léčebně preventivní péči se zabývá koncepčním řízením a stanovením zásad běžného řízení léčebně - preventivní péče v nemocnici, dohlíží aby na zdravotnických pracovištích byl dodržován postup lege artis a byla zachována vysoká kvalita péče. 

Náměstkyně pro léčebně-preventivní péči

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

+420 26608 2009 hana.rohacova@bulovka.cz

Sekretariát

Filip Kaufmann

+420 26608 2009 filip.kaufmann@bulovka.cz