Úsek pro vědu, výzkum a grantovou činnost

Náměstkyně pro vědu, výzkum a grantovou činnost  se zabývá koncepčním řízením a koordinací vědecké činnosti ve FNB, která provádí základní a klinický výzkum, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost. 

Náměstkyně dohlíží na zavádění a ověřování nových poznatků a metod v klinické praxi a zabezpečuje spolupráci s institucemi v České republice i v zahraničí.

Náměstkyně pro výzkum, vědu a grantovou činnost

MUDr. Lívia Večeřová Ph.D., MBA

+420 26608 2009 +420 739 561 437 livia.vecerova@bulovka.cz

Sekretariát

Filip Kaufmann

+420 26608 2009 filip.kaufmann@bulovka.cz

Složení vědecké komise

Jméno Telefon E-mail
Prof MUDr. Jiří Chomiak, CSc. – předseda komise +420 26608 2829 jiri.chomiak@bulovka.cz
MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D., MBA – tajemník +420 26608 2009 livia.vecerova@bulovka.cz
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc +420 26608 2708 jiri.benes@bulovka.cz
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. +420 26608 2828 pavel.dungl@bulovka.cz
Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. +420 26608 2706 ladislav.machala@bulovka.cz
MUDr. Filip Rob, Ph.D. +420 26608 2651 filip.rob@bulovka.cz
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA +420 26608 4516 petra.holeckova@bulovka.cz
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. +420 26608 3229 michal.zikan@bulovka.cz